Trung tâm tiếng Nhật Misaki - Khóa học B2 | Edu2Review

Khóa học B2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N4

Đối tượng

Người đã hoàn thành chương trình B1.

Giáo trình

Manabou Nihongo (6~10).

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Nhật Misaki

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá