Trung tâm tiếng Nhật SJP - Khóa học Cao cấp tiếng Nhật | Edu2Review

Khóa học Cao cấp tiếng Nhật

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N1

Mục tiêu đào tạo của lớp là học viên có thể tham gia vào các giờ học tại các trường đại học của Nhật, và có được khả năng làm việc thực tế tại các công ty tại Nhật. Khi hoàn tất lớp học này, học viên có thể nắm được khoảng 2,000 chữ hán tự, và có thể thi đậu trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp cao.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Nhật SJP

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá