Trung tâm tiếng Trung Đồng Hành - Chuyên ngành HSK 3 | Edu2Review

HSK 3

Chương trình

Ngành

HSK 3

Thời lượng

30 buổi
  • Lớp dành cho người đã học qua HSK2/ Hán 2/ NN2.1
  • Đầu ra: HSK3