Trung tâm tiếng Trung Đồng Hành - Chuyên ngành HSK 3 | Edu2Review

Chuyên ngành HSK 3

Chương trình

Ngành

HSK 3

Thời lượng

30 buổi

  • Lớp dành cho người đã học qua HSK2/ Hán 2/ NN2.1
  • Đầu ra: HSK3

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Trung Đồng Hành

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá