Trung tâm tiếng Trung Đồng Hành | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trung tâm tiếng Trung Đồng Hành

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

4 khóa học

  • Lớp dành cho người bắt đầu làm quen với Tiếng Trung
  • Học cả 4 kĩ năng nghe nói đọc viết, học từ kiến thức căn bản nhất: đọc phiên âm, phát âm, cách viết chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, thực hành 1 số tình huống giao tiếp cơ bản...
  • Đầu ra: HSK2

HSK 3

HSK 3
30 buổi
  • Lớp dành cho người đã học qua HSK2/ Hán 2/ NN2.1
  • Đầu ra: HSK3

HSK 4

HSK 4
4 tháng
  • Lớp dành cho người đã học qua HSK3/ Hán 3
  • Đầu ra: HSK4

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm