Trung tâm tiếng Trung Đồng Hành | Edu2Review

Trung tâm tiếng Trung Đồng Hành

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Tiếng Trung sơ cấp

Ngành

HSK 2

Chương trình

  • Lớp dành cho người bắt đầu làm quen với Tiếng Trung
  • Học cả 4 kĩ năng nghe nói đọc viết, học từ kiến thức căn bản nhất: đọc phiên âm, phát âm, cách viết chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, thực hành 1 số tình huống giao tiếp cơ bản...
  • Đầu ra: HSK2

HSK 3

HSK 3

HSK 3

Ngành

HSK 3

Chương trình

  • Lớp dành cho người đã học qua HSK2/ Hán 2/ NN2.1
  • Đầu ra: HSK3

HSK 4

HSK 4

HSK 4

Ngành

HSK 4

Chương trình

  • Lớp dành cho người đã học qua HSK3/ Hán 3
  • Đầu ra: HSK4

Tiếng Trung giao tiếp căn bản

Giao tiếp

Tiếng Trung giao tiếp căn bản

Ngành

Giao tiếp
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm