Trung tâm tiếng Trung Đồng Hành - Chuyên ngành HSK 4 | Edu2Review

HSK 4

Chương trình

Ngành

HSK 4

Thời lượng

4 tháng
  • Lớp dành cho người đã học qua HSK3/ Hán 3
  • Đầu ra: HSK4