Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ 12-A7 - Khóa học Luyện thi TOEIC | Edu2Review

Khóa học Luyện thi TOEIC

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

20 buổi

  •  Luyên làm các dạng câu đọc hiểu.
  • Luyện các dạng câu nghe hiểu.
  • Các dạng từ vựng.
  • Ôn tập.
  • Giải các đề thi, thi thử.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ 12-A7

7.1
Khá
2 đánh giá