Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ 12-A7

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ 12-A7

2 đánh giá
7.1
Khá
2 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Khóa học

Tiếng Anh thương mại – biên dịch

Các khóa học khác
30 buổi
3.000.000đ
3.000.000đ

Tiếng Anh thương mại – biên dịch

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

30 buổi
Học phí
3.000.000đ
Nhận tư vấn

Ngữ Pháp Nâng Cao

Các khóa học khác
2 tháng
1.200.000đ
1.200.000đ

Ngữ Pháp Nâng Cao

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.200.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp A

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
1.000.000đ
1.000.000đ

Tiếng Anh giao tiếp A

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.000.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp B

Giao tiếp Trung cấp
3 tháng
1.100.000đ
1.100.000đ

Tiếng Anh giao tiếp B

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.100.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp C

Giao tiếp Nâng cao
3 tháng
1.400.000đ
1.400.000đ

Tiếng Anh giao tiếp C

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.400.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Nghe Nói

Các khóa học khác
3 tháng
1.200.000đ
1.200.000đ

Tiếng Anh Nghe Nói

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.200.000đ
Nhận tư vấn

Ngữ Pháp Cơ Bản

Các khóa học khác
2 tháng
1.100.000đ
1.100.000đ

Ngữ Pháp Cơ Bản

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.100.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC

TOEIC
20 buổi
3.000.000đ
3.000.000đ

Luyện thi TOEIC

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

20 buổi
Học phí
3.000.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS

IELTS
1.5 tháng
3.000.000đ
3.000.000đ

Luyện thi IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

1.5 tháng
Học phí
3.000.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm