Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ 12-A7 - Khóa học Tiếng Anh Nghe Nói | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh Nghe Nói

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

Khoá học thiên về hai kỹ năng Nghe và Nói giúp học sinh được cải thiện về vấn đề ngữ âm, phát âm một cách chính xác và nói ngữ điệu như người bản ngữ. Mục đích của khoá học là giúp cho học sinh có khả năng giao tiếp thành thạo, linh hoạt, nhạy bén trong mọi môi trường.

Khoá học gồm ba cấp độ:

  • Nghe nói sau A (dành cho các học viên đã hoàn thành chương trình giao tiếp phổ thông A).
  • Nghe nói sau B (dành cho các học viên đã hoàn thành xong chương trình giao tiếp phổ thông B).
  • Nghe nói sau C (dành cho các học viên đã hoàn thành chương trình giao tiếp C).

Thời lượng khoá học:

  • 3 tháng.
  • Các ngày 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 5 – CN.
  • Đặc biệt có lịch học 5 buổi 1 tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (lịch học 5 buổi chỉ áp dụng cho ca ban ngày).
  • Thời gian: sáng 8h00 – 10h30, chiều 14h00 – 16h30, tối 18h00 – 20h15.

Nội dung khoá học tiếng Anh Nghe Nói:

  • Nghe nói sau A: học giáo trình Let’s Talk 1.
  • Nghe nói sau B: học giáo trình Let’s Talk 2.
  • Nghe nói sau C: học giáo trình Let’s Talk 3.

Lợi ích khóa học