Trung tâm Tin học Thực hành MS - Khóa học Luyện thi MOS | Edu2Review

Khóa học Luyện thi MOS

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tín chỉ Tin học

Thời lượng

10 buổi

Tổng quan khóa học

Sau khóa học Luyện thi MOS M01 thì học viên có thể:

  • Nắm được được cách thức ra đề thi MOS và nội dung yêu cầu bài thi MOS.
    Chú ý: nên hiểu bài thi MOS là bài thi áp dụng chỉ cho 01 môn cụ thể Word, Excel hoặc Powerpoint; và chỉ cho 01 phiên bản 2013 hoặc 2016.
  • Luyện thành thạo tất cả kỹ năng (Skill) yêu cầu của bài thi MOS theo chuẩn của Microsoft công bố.
  • Thành thạo hệ thống Menu (Tab), từng nhóm chức năng (Group) và từng chức năng cụ thể trên giao diện của phần mềm tương ứng với bài thi.
  • Thành thạo tất cả các mục tiêu (Objectives) yêu cầu và làm đầy đủ các bài tập cho từng mục tiêu.
  • Thi thử trên phần mềm Gmetrix cả 02 chế độ Tranning và Testing để có kỹ năng làm bài nhanh và đúng cách.
  • Nắm được các hệ thống phím tắt để làm được nhanh và chính xác.
  • Nắm được các chú ý và mẹo khi đi thi MOS.
  • Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng tương ứng với môn thi để áp dụng vào thực tế được.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tin học Thực hành MS

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá