Trung tâm Tin học Thực hành MS - Khóa học Tin học trẻ em | Edu2Review

Khóa học Tin học trẻ em

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tin học, Lập trình

Tổng quan khóa học

Các khóa học đơn lẻ:

  • T.Wo: Soạn thảo văn bản Word (10 Buổi): 800.000 VNĐ
  • T.Ex: Bảng tính Excel (10 Buổi): 800.000 VNĐ
  • T.PP: Trình chiếu Power Point (10 Buổi): 800.000 VNĐ
  • T.CB: Tin học cơ bản (Luyện gõ + Windows + Internet + EMail, 10 Buổi): 800.000 VNĐ

Các khóa học ghép (combo):

  • T.C2: Ghép 2 khóa đơn (Word & Excel, Word & Powerpoint , hoặc Excel & Powerpoint, 20 Buổi): 1.200.000 VNĐ
  • T.C3: Ghép 3 khóa đơn (Word & Excel & Powerpoint, 30 Buổi): 1.600.000 VNĐ
  • T.C4: Ghép 4 khóa đơn (Cơ bản & Word & Excel & Powerpoint, 40 Buổi): 2.000.000 VNĐ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tin học Thực hành MS

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá