100% Giáo Viên Nước Ngoài | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

100% Giáo Viên Nước Ngoài

Ưu điểm

- 100% giáo viên nước ngoài.
- Giáo viên thân thiện, tận tâm.
- Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

- Trung tâm nên xây to hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình nghĩ là các bạn nên học tập ở đây, hoàn toàn phù hợp cho các bạn về học phí, giáo viên và môi trường học tập.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn