Giáo Viên Rất Nhiệt Tình Trong Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Rất Nhiệt Tình Trong Giảng Dạy

Ưu điểm

- Giáo viên rất nhiệt tình trong giảng dạy, luôn cố gắng để giải thích cũng như phát âm cho học viên hiểu.
- Các chị ở trung tâm rất dễ thương, hỗ trợ hiệu quả cho việc học, giải đáp thắc mắc cũng như nhắc nhở giờ học khi thay đổi.
- Cơ sở vật chất tốt, không gian thoải mái.

Điểm cần cải thiện

- Nên hỗ trợ tạo group trên Facebook để học viên và giáo viên có thể liên hệ hỗ trợ khi cần.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Các bạn nên đến học sẽ được giáo viên Mỹ hoặc Anh trực tiếp giảng dạy các lớp giao tiếp.
- Sĩ số học viên lớp vừa đủ, giáo viên sẽ quan tâm từng học viên nhiều hơn.
- Có cấp giấy chứng nhận.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn