Thời Gian Học Linh Hoạt | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Học Linh Hoạt

Ưu điểm

- Giáo viên bản ngữ.
- Hỗ trợ học viên tốt.
- Chương trình học phù hợp, cải tiến thường xuyên để nâng cao hiệu quả.

Điểm cần cải thiện

- Chất lượng loa (âm thanh) và máy chiếu còn chưa tốt.
- Ít bài tập về nhà để bắt buộc học viên rèn luyện thêm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giáo viên tận tình, phương pháp dạy tốt, thường xuyên kèm cặp và chỉnh sửa cho học viên.
- Thời gian ca học linh hoạt.
- Học viên mới nên đăng ký chương trình dài hạn, có cam kết về kết quả học tập.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn