Tư Vấn Viên Chu Đáo, Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tư Vấn Viên Chu Đáo, Tận Tình

Ưu điểm

- Tư vấn viên chu đáo, tận tình.
- Thầy giáo hoặc cô giáo có tâm.
- Phòng học tốt.

Điểm cần cải thiện

- Thêm tiếng Việt vao tiết dạy.
- Đồ mau hư.
- Phòng thiếu quạt, thiếu nước lạnh.

Trải nghiệm và lời khuyên

Vui, thú vị.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn