Trung tâm Universal Language Center | Edu2Review

Trung tâm Universal Language Center

30 đánh giá
8.7
Rất tốt
30 đánh giá

Khóa học

PREPARATION A

Tiếng Anh tổng quát
39 giờ

Học phí 6.260.000đ

PREPARATION A

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

39 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

 • Khoá học Preparation trình độ A sẽ cung cấp cho học viên đầy đủ các nội dung Ngữ pháp, Ngữ âm và 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết sơ cấp.
 • Học viên được trang bị những kiến thức cơ bản nhất trước khi bước vào quá trình luyện thi IELTS, TOEIC hoặc các khoá học giao tiếp chuyên sâu.

Nội dung chi tiết

Từ vựng:

 • Tăng tối thiểu 1.000 từ vựng thuộc tất cả các nhóm từ loại như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ theo 10 chủ đề.
 • Học từ vựng chuẩn cách phát âm theo bảng phiên âm quốc tế IPA.

Ngữ pháp: xây dựng nền tảng ngữ pháp ở cấp độ sơ cấp.

Kỹ năng nghe nói:

 • Làm quen với bảng phiên âm IPA và giọng Anh Anh, Anh Mỹ với kiến thức cơ bản nhất về 24 phụ âm đơn vô thanh – hữu thanh và 20 nguyên âm đơn – kép.
 • Thực hành nghe – nói theo các bài tập tình huống cụ thể với mẫu câu cố định.
 • Chủ yếu làm quen với dạng bài Nghe để tìm thông tin chi tiết như: Chép chính tả, điền từ vào chỗ trống, xác định thông tin là đúng hay sai, nối hình ảnh với cụm từ miêu tả…
 • Tốc độ bài tương đối chậm, chưa nối âm nhiều để tránh gây áp lực cho học viên

Kỹ năng đọc viết:

 • Đọc những đoạn văn đơn khoảng 500 từ về các nội dung khác nhau theo từng Unit để củng cố từ vựng
 • Các dạng bài tập với kỹ năng đọc: tìm ý chính của đoạn văn, nối thông tin, điền từ vào chỗ trống.
 • Bước đầu làm quen với kỹ năng scanning for key words.
 • Các dạng bài tập với kỹ năng viết: hoàn thành câu, sắp xếp các từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh, viết email, viết đoạn văn miêu tả các hoạt động hàng ngày, miêu tả một chuyến du lịch.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

PREPARATION B

Tiếng Anh tổng quát
44 giờ

Học phí 6.730.000đ

PREPARATION B

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

44 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

 • Khoá học Preparation trình độ B sẽ cung cấp cho học viên đầy đủ các nội dung Ngữ pháp, Ngữ âm và 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết sơ cấp.
 • Học viên được trang bị những kiến thức cơ bản nhất trước khi bước vào quá trình luyện thi IELTS, TOEIC hoặc các khoá học giao tiếp chuyên sâu.

Nội dung chi tiết

Từ vựng:

 • Tăng tối thiểu 1.200 từ vựng qua 10 chủ đề chính (tương tự với cấp độ Preparation A nhưng cấu trúc và từ vựng nâng cao hơn).
 • Học từ vựng chuẩn cách phát âm theo bảng phiên âm quốc tế IPA.

Ngữ pháp: nâng cao ngữ pháp với các chủ điểm thường gặp.

Kỹ năng:

 • Bổ sung kiến thức Ngữ âm, tìm hiểu quy tắc trọng âm từ, trọng âm câu, nối âm.
 • Thực hành nghe – nói theo các tình huống thông dụng vận dụng các mẫu câu và từ vựng cụ thể.

Nghe nói:

 • Dạng bài Nghe đa dạng hơn khoá Preparation A với một số loại câu hỏi mới: multiple choice – lựa chọn đáp án thích hợp, tóm tắt thông tin, nghe để nối đoạn hội thoại, sắp xếp các ý theo đúng thứ tự đoạn băng.
 • Các đoạn hội thoại dài hơn, có tốc độ nhanh hơn, nối âm nhiều hơn, đòi hỏi sự tập trung cao khi làm bài tập.

Đọc viết:

 • Đọc những đoạn văn đơn khoảng 1000 từ hoặc nhiều đoạn văn ngắn về các nội dung phong phú theo từng Unit để củng cố từ vựng.
 • Các dạng bài tập luyện kỹ năng đọc: tìm từ đồng nghĩa, lựa chọn đáp án đúng để hoàn thành câu, trả lời câu hỏi, tóm tắt đoạn văn, đóng vai người hỏi – đáp để hỏi về các thông tin chi tiết.
 • Các dạng bài tập với kỹ năng viết: viết đoạn văn miêu tả người và sự kiện trong quá khứ, viết bài đăng website chia sẻ quan điểm cá nhân, viết email mời ai đó đi dự tiệc…

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Conversation English 1

Giao tiếp Cơ bản
36 giờ

Học phí 6.640.000đ

Conversation English 1

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

36 giờ

Chương trình

Miêu tả khóa học:

 • Khoá học Conversation English 1 sẽ cung cấp cho học viên đầy đủ các nội dung Ngữ pháp, Ngữ âmvà 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trình độ sơ cấp.
 • Học viên được trang bị những kiến thức đầy đủnhất trước khi bước vào quá trình học các khoá học giao tiếp trình độ trung cấp.

Đối tượng:

 • Khóa học Conversation English 1 được thiết kế cho học viên đã có nền tảng kiến thức tốt về hệ thống ngữ âm, ngữ pháp nhưng chưa hoàn chỉnh
 • Đã tốt nghiệp khóa Pre-B

Mục tiêu đạt được:

 • Có thể hiểu những điểm chính được diễn đạt chuẩn và rõ ràng về những vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập, giải trí…
 • Có thể đối phó với hầu hết các tình huống có thể phát sinh khi đến một nơi mà tiếng Anh được sử dụng.
 • Có thể viết các nội dung đơn giản có kết nối về các chủ đề quen thuộc hoặc về sở thích cá nhân.
 • Có thể mô tả các kinh nghiệm và sự kiện, ước mơ, hy vọng và hoài bão và đưa ra lý do, giải thích ngắn gọn cho các ý kiến và kế hoạch.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Conversation English 2

Giao tiếp Trung cấp
42 giờ

Học phí 6.990.000đ

Conversation English 2

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

42 giờ

Chương trình

Miêu tả khóa học:

 • Khoá học Conversation English 2 sẽ cung cấp cho học viên đầy đủ các nội dung Ngữ pháp, Ngữ âm và 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trình độ trung cấp.
 • Học viên được nâng cao kiến thức về nhiều chủ đề từ vựng và ngữ pháp cũng như các kĩ năng trước khi bước vào khóa học giao tiếp trình độ trên trung cấp.

Đối tượng:

 • Khóa học Conversation English 2 được thiết kế cho học viên đã có nền tảng kiến thức tốt về hệ thống ngữ âm, ngữ pháp đã gần như hoàn chỉnh.
 • Đã tốt nghiệp khóa Conversation English 1.

Mục tiêu đạt được:

 • Có thể hiểu những điểm chính khi ngôn ngữ trình bày rõ ràng và đạt chuẩn, đó có thể là những chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, các hoạt động vui chơi…
 • Có thể tự xoay sở trong phần lớn những tình huống gặp phải khi đi du lịch tại một vùng có sử dụng ngôn ngữ đó.
 • Có thể thực hiện một bài trình bày đơn giản và có liên kết về những chủ đề quen thuộc và đạt được mong muốn diễn đạt.
 • Có thể kể lại một sự kiện, một trải nghiệm hoặc một giấc mơ, trình bày hy vọng hoặc một mục đích và diễn đạt ngắn gọn các lý do hoặc giải thích rõ một dự định hoặc một ý tưởng.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Conversation English 3

Giao tiếp Nâng cao
42 giờ

Học phí 7.130.000đ

Conversation English 3

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

42 giờ

Chương trình

Miêu tả khóa học:

 • Khoá học Conversation English 3 sẽ cung cấp cho học viên đầy đủ các nội dung Ngữ pháp, Ngữ âm và 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trình độ trên trung cấp.
 • Học viên được nâng cao kiến thức về nhiều chủ đề từ vựng và ngữ pháp cũng như các kĩ năng trước khi bước vào khóa học giao tiếp trình độ cao cấp.

Đối tượng:

 • Khóa học Conversation English 3 được thiết kế cho học viên đã có nền tảng kiến thức tốt về hệ thống ngữ âm, ngữ pháp hoàn chỉnh.
 • Đã tốt nghiệp khóa Conversation English 2.

Mục tiêu đạt được:

 • Có thể hiểu được ý chính của những văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả các thảo luận kỹ thuật về lĩnh vực chuyên môn của mình.
 • Có thể tương tác với một mức độ lưu loát và tự nhiên khiến cho việc trao đổi thường xuyên với người bản ngữ dễ dàng mà không gây căng thẳng cho cả hai bên.
 • Có thể viết các văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề đa dạng và giải thích một quan điểm về một vấn đề thời sự đưa ra những ưu điểm và nhược điểm của các phương án khác nhau.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Way stage

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
42 giờ

Học phí 6.590.000đ

IELTS Way stage

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

42 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học:

 • Đảm bảo đầu ra IELTS 4.5+.
 • Giới thiệu những kiến thức đầu tiên về IELTS: format bài thi chuẩn, thời lượng bài thi, tiếng Anh học thuật, phương pháp học IELTS dựa trên các tiêu chí chấm điểm của giám khảo.
 • Hoàn thiện hệ thống phát âm cơ bản, lựa chọn accent Anh Anh hoặc Anh Mỹ để nhất quán trong suốt lộ trình luyện thi.
 • Mở rộng từ vựng qua 5 chủ đề lớn và nâng cao ngữ pháp với 5 chủ điểm quan trọng.

Đối tượng học viên:

 • Có khả năng thảo luận về các chủ đề xã hội, du lịch theo những mẫu câu có sẵn, quen thuộc nhưng chưa thể phản ứng trước các tình huống giao tiếp thực tế với tốc độ nói chuẩn của người bản ngữ.
 • Có thể Đọc – Viết những đoạn văn, thông báo, thư tín ngắn với những mẫu câu đơn, ghép và từ nối đơn giản, nhưng chưa đủ từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng để đối phó với những đoạn văn dài mang tính học thuật cao.
 • Đã học qua trình độ Preparation B.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Threshold

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
42 giờ

Học phí 6.790.000đ

IELTS Threshold

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

42 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học:

 • Đảm bảo đầu ra IELTS 5.0 +.
 • Tiếp tục bổ sung từ vựng tiếng Anh học thuật qua 5 chủ đề lớn, nâng cao ngữ pháp với 7 chủ điểm quan trọng và thành thạo phương pháp học IELTS từng kỹ năng.
 • Hoàn thiện hệ thống phát âm cơ bản với ngữ điệu như người bản ngữ.

Đối tượng học viên:

 • Có thể tự tin giao tiếp trong một số tình huống đã học qua nhưng vẫn còn mắc lỗi khi cố gắng diễn đạt những câu phức tạp.
 • Có biết về định dạng IELTS nhưng chưa nắm chắc chiến lược ứng phó với từng loại câu hỏi.
 • Chưa kiểm soát được thời gian để hoàn thành đề thi đúng thời gian giới hạn.
 • Đã học qua trình độ Way stage.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Vantage

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
42 giờ

Học phí 7.290.000đ

IELTS Vantage

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

42 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học:

 • Độ khó bài tập được nâng lên bằng mức với đề thi thật giúp cho học viên dần quen với bài thi IELTS chuẩn.
 • Đảm bảo đầu ra 6.0 IELTS.
 • Khóa học giới thiệu cho học viên thêm 4 chủ đề về: du học, sức khỏe, giáo dục, các phương tiện truyền thông.

Đối tượng học viên: khóa học được thiết kế cho các học viên đã hoàn thành cấp độ IELTS Threshold hoặc đang ở mức IELTS 5.0 hoặc tương đương.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Advanced

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
65 giờ

Học phí 9.720.000đ

IELTS Advanced

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

65 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học:

 • Đảm bảo đầu ra 6.5 IELTS.
 • Cung cấp các chiến thuật và các dạng bẫy thường gặp trong bài thi để học viên có thể đạt được điểm tối đa.
 • Khóa học giới thiệu thêm 4 chủ đề có độ khó cao bao gồm: môi trường, quản lý tài chính, các mối quan hệ, thời trang.

Đối tượng học viên: khóa học được thiết kế cho các học viên đã hoàn thành cấp độ IELTS Vantage hoặc đang ở mức IELTS 6.0 hoặc tương đương.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Mastery

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
1 thời lượng

Học phí 27.350.000đ

IELTS Mastery

Trình độ

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0

Thời lượng

1 thời lượng

Chương trình

Mục tiêu khóa học:

 • Đảm bảo đầu ra IELTS 7.5.
 • Khóa học được thiết kế đặc biệt với các giáo trình nâng cao chuyên sâu nhằm cải thiện tối đa điểm của toàn bộ các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
 • Cung cấp toàn bộ các chiến thuật hiệu quả về Từ vựng, Ngữ pháp, tốc độ làm bài và sự tự tin để bứt phá.

Đối tượng học viên: khóa học dành cho các học viên đã hoàn thành IELTS Advanced hoặc có trình độ tương đương IELTS 6.5.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

TOEIC Foundation

TOEIC
36 giờ

Học phí 5.740.000đ

TOEIC Foundation

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

36 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học:

 • Đảm bào đầu ra TOEIC 400+.
 • Xây dựng khung Ngữ pháp và vốn Từ vựng vững chắc, tăng tối thiểu 500 nhóm từ cơ bản cùng các dạng biến thể qua 15 chủ điểm Listening và 15 dạng bài Reading.
 • Củng cố toàn bộ hệ thống Phát Âm để làm quen với những bài Nghe nhanh, nhiều hiện tượng nối âm.

Đối tượng học viên:

 • Khóa học được thiết kế cho học viên có mức đầu vào tương đương TOEIC 300 hoặc thấp hơn, có kiến thức Từ vựng, Ngữ pháp cơ bản, chưa quen với các bài Nghe tốc độ cao và bài Đọc dài trên 650 từ.
 • Học viên đã học qua lớp Preparation.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

TOEIC Fast Track

TOEIC
39 giờ

Học phí 6.200.000đ

TOEIC Fast Track

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

39 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học:

 • Đảm bào đầu ra TOEIC 500+.
 • Củng cố Ngữ pháp và Nâng cao khả năng sử dụng Từ vựng đa dạng trên cơ sở luyện tập 2 kỹ năng Đọc hiểu: Skimming và Scanning thông qua 15 chủ điểm Reading.
 • Hoàn thiện 2 trong 4 phần chính của hệ thống Phát Âm (Bảng Phụ âm – Nguyên âm, Nguyên tắc Trọng âm câu – Trọng âm từ) và mở rộng thêm 1.000 .gốc từ vựng thường gặp với 15 chủ điểm Listening để đảm bảo Nghe hiểu tối thiểu 60% nội dung mỗi đoạn hội thoại với giọng bản ngữ.

Đối tượng học viên:

 • Khóa học được thiết kế cho học viên có mức đầu vào tương đương TOEIC 400 hoặc thấp hơn, có kiến thức Từ vựng, Ngữ pháp trung cấp, đã biết qua về cấu trúc bài thi TOEIC và có khả năng bắt keywords khi đọc/nghe những đoạn có độ dài 650 từ trở lên.
 • Học viên đã hoàn thành khoá học TOEIC Foundation.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

TOEIC Intensive

TOEIC
42 giờ

Học phí 6.740.000đ

TOEIC Intensive

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

42 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học:

 • Đảm bào đầu ra TOEIC 600+.
 • Không chỉ dừng lại ở việc học nhiều “mẹo” và tránh bẫy của đề thi như các giai đoạn trước, khoá học này cung cấp những chiến lược để xử lý từng loại câu hỏi theo từng chủ đề.
 • Hoàn chỉnh hệ thống Âm (Phát âm, Trọng âm, Ngữ điệu, Nối âm) để ứng dụng vào kỹ năng Nghe và mở rộng thêm 2.000 gốc từ vựng chuyên ngành chắc chắn sẽ gặp trong bài thi TOEIC, đảm bảo Nghe hiểu tối thiểu 70% nội dung mỗi đoạn hội thoại với giọng bản ngữ.
 • Thành thạo vận dụng Skimming và Scanning trong bài đọc nhằm hiểu trọn vẹn các chi tiết của bài đọc.

Đối tượng học viên:

 • Khóa học được thiết kế cho học viên có mức đầu vào tương đương TOEIC 500 hoặc thấp hơn, có trình độ tiếng Anh (tiền) Trung cấp, đã nắm được kiến thức về Thì, Thời, Thể của động từ trong các câu đơn, phức, ghép; hiểu và sử dụng được danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ… nhưng tốc độ đọc còn chậm so với yêu cầu của bài thi TOEIC thực tế, đôi khi lúng túng trong suy luận dưới áp lực thời gian.
 • Nghe hiểu được 1 phần các đoạn thông báo, tin tức, nhưng chưa đủ vốn từ chuyên ngành, cần bổ sung.
 • Học viên đã hoàn thành khoá học TOEIC Fast-track.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

TOEIC Unlimited

TOEIC
45 giờ

Học phí 7.150.000đ

TOEIC Unlimited

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

45 giờ

Chương trình

Mục tiêu khóa học:

 • Đảm bào đầu ra TOEIC 750+.
 • Cung cấp kiến thức để phân tích xu hướng ra đề và lập kế hoạch học tập, chiến lược làm bài thi.
 • Rèn luyện khả năng tự học để giữ vững kiến thức trọn đời.
 • Hoàn thiện khả năng sử dụng ngữ âm, ngữ pháp, vốn từ như người bản ngữ để ứng dụng vào cả hai kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu.
 • Nâng cao kỹ năng làm bài thực tế thông qua hệ thống câu hỏi mẫu và ví dụ đa dạng.

Đối tượng học viên:

 • Khóa học được thiết kế cho học viên có mức đầu vào tương đương TOEIC 600 hoặc thấp hơn, có trình độ tiếng Anh (cao) Trung cấp, đã nắm được kiến thức tương đối đầy đủ về ngữ pháp, ngữ âm và có khoảng 3.500 từ vựng, tuy nhiên chưa thành thạo trong việc kết hợp đồng nhất các kiến thức và kỹ năng để ứng dụng nhanh trong bài thi dưới áp lực thời gian nhằm đạt điểm cao nhất.
 • Có thể Nghe được khoảng 60% nội dung các bài tường thuật, thông báo, các cuộc hội thoại, nhưng chưa biết cách tìm ý chính và suy luận thông tin.
 • Có thể Đọc hiểu khoảng 60% nội dung các bài quảng cáo, thư tín, thư báo… nhưng chưa nhanh trong việc kết hợp thông tin giữa các đoạn văn.
 • Học viên đã hoàn thành khoá học TOEIC Intensive.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Siêu tiết kiệm

Các khóa học khác
18 tháng

Học phí 24.990.000đ

Siêu tiết kiệm

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

18 tháng

Chương trình

Nội dung chi tiết:

Là chương trình Mainstream đóng trọn gói với mức học phí tiết kiệm hơn từ 20 – 40% nhưng vẫn đảm bảo thời lượng, giáo viên và mục tiêu so với khóa học Mainstream. Tham gia khóa học IELTS siêu tiết kiệm học viên được hưởng chính sách bảo hành khóa học lên đến 2 năm nhằm hỗ trợ học viên luôn giữ nền tảng kiến thức trong suốt thời gian khóa học.

Phương pháp giảng dạy:

DẠY VÀ HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

 • Áp dụng tháp học tập và tỉ lệ nhớ kiến thức
 • Nội quy chỉ được nói tiếng Anh khi đến lớp
 • Giáo trình nhập khẩu từ Cambridge
 • Sử dụng tư liệu thực tế theo các nguồn: Internet, TV và báo chí
 • Thực hành tiếng Anh theo những tình huống đời thường

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ

 • Bảng thông minh tích hợp máy chiếu
 • Học tập linh động – mọi lúc, mọi nơi với kho tài liệu phong phú được phân chia theo từng trình độ trên website
 • E – portfolio cá nhân để theo dõi sự tiến bộ của cá nhân và đánh giá khả năng đạt học bổng cho các khóa học tiếp theo
 • 20% bài giảng được lồng ghép qua video và phim ngắn. Học viên sẽ dựa theo nội dung đó và thảo luận trong các tiết học Speaking

CHÚ TRỌNG SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC VIÊN

 • Đặt mục tiêu cụ thể cho từng tuần học
 • Học bổ trợ hoàn toàn miễn phí thứ 7 và Chủ Nhật nhằm củng cố những kiến thức còn chưa nắm rõ
 • Bài tập làm thêm được thiết kế phù hợp về thời gian, hấp dẫn về hình thức
 • Bài kiểm tra kết thức trình độ và chứng chỉ cuối khoá mô tả năng lực thực sự của học viên

SỐNG TRONG ANH NGỮ

Nếu tự học là hình thức để nâng cao từ vựng tốt nhất, thì giao tiếp và sống trọn vẹn trong môi trường Anh ngữ lại là cách hữu hiệu nhất để phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Khi bạn hòa mình vào cộng đồng những thầy cô giáo, những bạn bè và đội ngũ nhân viên đều sẵn sàng nói tiếng Anh, chính bạn cũng không thể ngừng tự thức đẩy bản thân sử dụng ngôn ngữ ấy.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Partnership

Các khóa học khác
22 tháng

Học phí 52.230.000đ

Partnership

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

22 tháng

Chương trình

Nội dung chi tiết:

Là chương trình Mainstream đóng học phí trọn gói với rất nhiều quyền lợi kèm theo

 • Ký cam kết đảm bảo đầu ra
 • Hoàn lại toàn bộ học phí nếu không đạt mục tiêu
 • Hỗ trợ chấm điểm các bài writing ngoài yêu cầu của khóa học
 • Tham gia miễn phí tất cả lớp luyện thi IELTS khác, các khóa học Tiếng Anh giao tiếp, phát âm cũng như luyện thi TOEIC
 • Tham gia các chương trình trao đổi văn hóa và du học hè
 • Lưu lại toàn bộ quá trình học tập trong Portfolio gồm: Phiếu điểm danh hàng ngày, đề cương khóa học, bản sao lưu các bài kiểm tra kèm nhận xét của giáo viên, phân tích năng lực và sự tiến bộ
 • Vào thẳng 1 trong 98 trường đối tác của Universal Language Academy
 • Hỗ trợ viết CV, hoàn thiện thủ tục xin học bổng
 • Tặng lệ phí thi IELTS 01 lần

Phương pháp giảng dạy:

DẠY VÀ HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

 • Áp dụng tháp học tập và tỉ lệ nhớ kiến thức
 • Nội quy chỉ được nói tiếng Anh khi đến lớp
 • Giáo trình nhập khẩu từ Cambridge
 • Sử dụng tư liệu thực tế theo các nguồn: Internet, TV và báo chí
 • Thực hành tiếng Anh theo những tình huống đời thường

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ

 • Bảng thông minh tích hợp máy chiếu
 • Học tập linh động – mọi lúc, mọi nơi với kho tài liệu phong phú được phân chia theo từng trình độ trên website
 • E – portfolio cá nhân để theo dõi sự tiến bộ của cá nhân và đánh giá khả năng đạt học bổng cho các khóa học tiếp theo
 • 20% bài giảng được lồng ghép qua video và phim ngắn. Học viên sẽ dựa theo nội dung đó và thảo luận trong các tiết học Speaking

CHÚ TRỌNG SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC VIÊN

 • Đặt mục tiêu cụ thể cho từng tuần học
 • Học bổ trợ hoàn toàn miễn phí thứ 7 và Chủ Nhật nhằm củng cố những kiến thức còn chưa nắm rõ
 • Bài tập làm thêm được thiết kế phù hợp về thời gian, hấp dẫn về hình thức
 • Bài kiểm tra kết thức trình độ và chứng chỉ cuối khoá mô tả năng lực thực sự của học viên

SỐNG TRONG ANH NGỮ

Nếu tự học là hình thức để nâng cao từ vựng tốt nhất, thì giao tiếp và sống trọn vẹn trong môi trường Anh ngữ lại là cách hữu hiệu nhất để phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Khi bạn hòa mình vào cộng đồng những thầy cô giáo, những bạn bè và đội ngũ nhân viên đều sẵn sàng nói tiếng Anh, chính bạn cũng không thể ngừng tự thức đẩy bản thân sử dụng ngôn ngữ ấy.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Customized

Các khóa học khác
1 buổi

Học phí 800.000đ

Customized

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 buổi

Chương trình

Đối tượng học viên:

Khóa học dành cho mọi lứa tuổi, trình độ.

Có nhu cầu học theo giờ linh hoạt, không cố định.

Mong muốn được thoải mái chọn giảng viên.

Chủ động đưa ra các yêu cầu đào tạo: English for Specific Purposes ( Tiếng Anh chuyên ngành), Interpreting and Translations ( phiên dịch và biên dịch), Pronunciation ( Phát âm), Creative Writing ( Viết sáng tạo), Interviewing Skills ( Kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng Anh).

Học phí và thời lượng:

Học phí và thời lượng học chính thức cần được tính toán dựa trên lộ trình học và theo bài kiểm tra đánh giá năng lực của học viên.

Mục tiêu khóa học:

Đáp ứng nhu cầu về thời gian và chương trình.

Điều chỉnh phương pháp và đề cương từng ngày theo sự tiến bộ của học viên.

Cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức Anh ngữ nền tảng và chuyên sâu, phát triển toàn diện 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.1
Thực hành kỹ năng
8.9
Tiến bộ bản thân
8.6
Tư vấn xếp lớp
8.8
Số lượng học viên
8.4
Quan tâm học viên
8.9
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.9
Giáo viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.1
Thực hành kỹ năng
8.9
Tiến bộ bản thân
8.6
Tư vấn xếp lớp
8.8
Số lượng học viên
8.4
Quan tâm học viên
8.9
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.9

Giới thiệu

Địa điểm