Có Khóa Online Chất Lượng - Đánh giá về Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Có Khóa Online Chất Lượng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Có khóa online chất lượng.
- Dạy tốt.
- Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

- Kéo dài thời gian học hơn.
- Đặt máy lạnh nơi hợp lý hơn.
- Bàn rộng và cao hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nhớ học online courses.
- Đi học đầy đủ.
- Đi học đúng giờ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.