Có Khóa Online Chất Lượng | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Khóa Online Chất Lượng

Ưu điểm

- Có khóa online chất lượng.
- Dạy tốt.
- Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

- Kéo dài thời gian học hơn.
- Đặt máy lạnh nơi hợp lý hơn.
- Bàn rộng và cao hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nhớ học online courses.
- Đi học đầy đủ.
- Đi học đúng giờ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn