Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello

Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello

2 đánh giá
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello

Đánh giá

Viết đánh giá

7.0

tuyệt vời
Tổng 2 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Kiểm tra đầu vào

Học viên đánh giá

Khóa học

LG Starters

Trẻ em
8 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
7.290.000đ
7.140.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

7.290.000đ
7.140.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

8 tháng
Học phí
7.290.000đ
7.140.000đ
Đặt chỗ ngay

Flyers 1, 2

Trẻ em
6 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
6.540.000đ
6.390.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

6.540.000đ
6.390.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí
6.540.000đ
6.390.000đ
Đặt chỗ ngay

Starters 1, 2

Trẻ em
6 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
5.940.000đ
5.790.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

5.940.000đ
5.790.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí
5.940.000đ
5.790.000đ
Đặt chỗ ngay

Movers 1, 2

Trẻ em
6 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
6.540.000đ
6.390.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

6.540.000đ
6.390.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí
6.540.000đ
6.390.000đ
Đặt chỗ ngay

ANH VĂN THIẾU NIÊN UP1, UP2, UP3, UP4

Trẻ em
6 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
7.200.000đ
7.050.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

7.200.000đ
7.050.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí
7.200.000đ
7.050.000đ
Đặt chỗ ngay

ANH VĂN THIẾU NIÊN M1, M2, M3, M4

Trẻ em
6 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
6.540.000đ
6.390.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

6.540.000đ
6.390.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí
6.540.000đ
6.390.000đ
Đặt chỗ ngay

Advanced

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.600.000đ
3.450.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.600.000đ
3.450.000đ

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.600.000đ
3.450.000đ
Đặt chỗ ngay

Intermediate 1, 2

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.600.000đ
3.450.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.600.000đ
3.450.000đ

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.600.000đ
3.450.000đ
Đặt chỗ ngay

Upper - Intermidiate 1, 2

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.600.000đ
3.450.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.600.000đ
3.450.000đ

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.600.000đ
3.450.000đ
Đặt chỗ ngay

Elementary 1, 2

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.270.000đ
3.120.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.270.000đ
3.120.000đ

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.270.000đ
3.120.000đ
Đặt chỗ ngay

Beginner 1, 2

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.270.000đ
3.120.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.270.000đ
3.120.000đ

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.270.000đ
3.120.000đ
Đặt chỗ ngay

Theo nhóm 2 học viên

Các khóa học khác
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
7.800.000đ
7.650.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

7.800.000đ
7.650.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí
7.800.000đ
7.650.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

  • Số lượng thành viên từ 1-2 người tổ chức thành một nhóm có thể là bạn bè, bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp có cùng mục đích và tham gia lớp học.

Mô tả khóa học

  • Điểm thú vị của việc học theo nhóm còn là các bạn tự thành lập nhóm nên sẽ tránh được việc phải học với trẻ em, khác lĩnh vực công việc, mục đích…

Đặt chỗ ngay

Theo nhóm 4 học viên

Các khóa học khác
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.900.000đ
3.750.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.900.000đ
3.750.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.900.000đ
3.750.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên: số lượng thành viên từ 4-5 người tổ chức thành một nhóm có thể là bạn bè, bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp có cùng mục đích và tham gia lớp học.

Điểm thú vị của việc học theo nhóm còn là các bạn tự thành lập nhóm nên sẽ tránh được việc phải học với trẻ em, khác lĩnh vực công việc, mục đích…

Đặt chỗ ngay

Theo nhóm 6 học viên

Các khóa học khác
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.600.000đ
2.450.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.600.000đ
2.450.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.600.000đ
2.450.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

  • Số lượng thành viên từ 4-6 người tổ chức thành một nhóm có thể là bạn bè, bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp có cùng mục đích và tham gia lớp học.

Mô tả khóa học

  • Điểm thú vị của việc học theo nhóm còn là các bạn tự thành lập nhóm nên sẽ tránh được việc phải học với trẻ em, khác lĩnh vực công việc, mục đích…

Đặt chỗ ngay

LUYỆN THI TOEFL

TOEFL ITP
1 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
1.200.000đ
1.050.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.200.000đ
1.050.000đ

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.200.000đ
1.050.000đ
Đặt chỗ ngay

LUYỆN THI IELTS

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
1 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
1.200.000đ
1.050.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.200.000đ
1.050.000đ

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.200.000đ
1.050.000đ
Đặt chỗ ngay

LUYỆN NGHE - NÓI 1, 2, 3, 4

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.600.000đ
3.450.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.600.000đ
3.450.000đ

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.600.000đ
3.450.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

  • Dành cho học viên từ 12 tuổi trở lên đã nắm vững văn phạm và có vốn từ tiếng Anh cơ bản, nhưng cần rèn luyện kỹ năng nghe, nói để giao tiếp trong môi trường học tập và cuộc sống hàng ngày.

Mô tả khóa học:

  • Chú trọng phát triển 2 kỹ năng nghe và nói cho các học viên đã có vốn tiếng Anh nhất định nhưng vẫn gặp khó khăn khi cần giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh
  • Hướng dẫn cho học viên cách luyện tập để nâng cao khả năng nghe hiểu
  • Thực hành giao tiếp với giáo viên bản ngữ để nâng cao khả năng phản xạ và sự lưu loát, tự nhiên trong giao tiếp.
  • 100% giáo viên bản ngữ

Đặt chỗ ngay

LUYỆN THI TOEIC 1

TOEIC
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.250.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.250.000đ
Đặt chỗ ngay

LUYỆN THI TOEIC 2

TOEIC
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.250.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.250.000đ
Đặt chỗ ngay

LUYỆN THI TOEIC 3

TOEIC
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.250.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.250.000đ
Đặt chỗ ngay

LUYỆN THI TOEIC 4

TOEIC
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.250.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.250.000đ
Đặt chỗ ngay

LUYỆN THI TOEIC 6

TOEIC
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.250.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.250.000đ
Đặt chỗ ngay

LUYỆN THI TOEIC 7

TOEIC
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.250.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.250.000đ
Đặt chỗ ngay

LUYỆN THI TOEIC 5

TOEIC
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.250.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.250.000đ
Đặt chỗ ngay

Giới thiệu

Đặt các tiêu chí “Chất lượng – Uy tín” lên hàng đầu, Trường Anh ngữ Hello không ngừng thay đổi và hoàn thiện để cung cấp cho học viên môi trường học tập chuyên nghiệp.

Với hy vọng giúp học viên Việt Nam nâng cao khả năng tiếng Anh, Hello đã xây dựng một hệ thống chương trình giảng dạy chất lượng và đa dạng. Các khóa học tại trung tâm được xây dựng cho nhiều đối tượng khác nhau, từ trẻ em cho đến người đi làm với học phí phải chăng.

Trường anh ngữ quốc tế hello

Anh ngữ Hello cố gắng nâng cao chất lượng mỗi ngày

Giới thiệu chung Trường Anh ngữ Quốc tế Hello

Hello (website:hello.edu.vn) được thành lập từ tháng 5 năm 2007 với một cơ sở duy nhất tại địa chỉ số 17 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình. Với định hướng đặt chất lượng – uy tín lên hàng đầu, mọi hoạt động của trung tâm hướng đến trách nhiệm tạo nên tương lai các học viên. Trong quá trình hoạt động, Hello không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng chương trình cũng như phương pháp giảng dạy.

Cơ sở vật chất

Hello hướng đến mô hình đơn vị đào tạo Anh ngữ theo chuẩn quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Các phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị học tập như: máy tính xách tay, máy chiếu kĩ thuật số, máy lạnh,... Trung tâm còn có thư viện với các tài liệu phong phú, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của học viên.

Trường anh ngữ quốc tế hello

Thư viện với nhiều đầu sách đa dạng

Đội ngũ giảng viên

Những giáo viên trong và ngoài nước của trung tâm được đào tạo bài bản theo giáo trình huấn luyện của đại học Cambridge, đảm bảo có đủ chuyên môn và đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Trường anh ngữ quốc tế hello

Các giảng viên thường xuyên được đào tạo về phương pháp giảng dạy

Địa điểm