Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello | Edu2Review

Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

LG Starters

Trẻ em
8 tháng
7.290.000đ
7.140.000đ
7.290.000đ
7.140.000đ

LG Starters

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

8 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
7.290.000đ
7.140.000đ
Nhận tư vấn

Flyers 1, 2

Trẻ em
6 tháng
6.540.000đ
6.390.000đ
6.540.000đ
6.390.000đ

Flyers 1, 2

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
6.540.000đ
6.390.000đ
Nhận tư vấn

Starters 1, 2

Trẻ em
6 tháng
5.940.000đ
5.790.000đ
5.940.000đ
5.790.000đ

Starters 1, 2

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
5.940.000đ
5.790.000đ
Nhận tư vấn

Movers 1, 2

Trẻ em
6 tháng
6.540.000đ
6.390.000đ
6.540.000đ
6.390.000đ

Movers 1, 2

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
6.540.000đ
6.390.000đ
Nhận tư vấn

ANH VĂN THIẾU NIÊN UP1, UP2, UP3, UP4

Trẻ em
6 tháng
7.200.000đ
7.050.000đ
7.200.000đ
7.050.000đ

ANH VĂN THIẾU NIÊN UP1, UP2, UP3, UP4

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
7.200.000đ
7.050.000đ
Nhận tư vấn

ANH VĂN THIẾU NIÊN M1, M2, M3, M4

Trẻ em
6 tháng
6.540.000đ
6.390.000đ
6.540.000đ
6.390.000đ

ANH VĂN THIẾU NIÊN M1, M2, M3, M4

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
6.540.000đ
6.390.000đ
Nhận tư vấn

Beginner 1, 2

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
3.270.000đ
3.120.000đ
3.270.000đ
3.120.000đ

Beginner 1, 2

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.270.000đ
3.120.000đ
Nhận tư vấn

Elementary 1, 2

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
3.270.000đ
3.120.000đ
3.270.000đ
3.120.000đ

Elementary 1, 2

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.270.000đ
3.120.000đ
Nhận tư vấn

Intermediate 1, 2

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
3.600.000đ
3.450.000đ
3.600.000đ
3.450.000đ

Intermediate 1, 2

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.600.000đ
3.450.000đ
Nhận tư vấn

Upper - Intermidiate 1, 2

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
3.600.000đ
3.450.000đ
3.600.000đ
3.450.000đ

Upper - Intermidiate 1, 2

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.600.000đ
3.450.000đ
Nhận tư vấn

Advanced

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
3.600.000đ
3.450.000đ
3.600.000đ
3.450.000đ

Advanced

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.600.000đ
3.450.000đ
Nhận tư vấn

Theo nhóm 2 học viên

Các khóa học khác
3 tháng
7.800.000đ
7.650.000đ
7.800.000đ
7.650.000đ

Theo nhóm 2 học viên

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
7.800.000đ
7.650.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Số lượng thành viên từ 1-2 người tổ chức thành một nhóm có thể là bạn bè, bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp có cùng mục đích và tham gia lớp học.

Mô tả khóa học

 • Điểm thú vị của việc học theo nhóm còn là các bạn tự thành lập nhóm nên sẽ tránh được việc phải học với trẻ em, khác lĩnh vực công việc, mục đích…
Nhận tư vấn

Theo nhóm 4 học viên

Các khóa học khác
3 tháng
3.900.000đ
3.750.000đ
3.900.000đ
3.750.000đ

Theo nhóm 4 học viên

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.900.000đ
3.750.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên: số lượng thành viên từ 4-5 người tổ chức thành một nhóm có thể là bạn bè, bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp có cùng mục đích và tham gia lớp học.

Điểm thú vị của việc học theo nhóm còn là các bạn tự thành lập nhóm nên sẽ tránh được việc phải học với trẻ em, khác lĩnh vực công việc, mục đích…

Nhận tư vấn

Theo nhóm 6 học viên

Các khóa học khác
3 tháng
2.600.000đ
2.450.000đ
2.600.000đ
2.450.000đ

Theo nhóm 6 học viên

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.600.000đ
2.450.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Số lượng thành viên từ 4-6 người tổ chức thành một nhóm có thể là bạn bè, bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp có cùng mục đích và tham gia lớp học.

Mô tả khóa học

 • Điểm thú vị của việc học theo nhóm còn là các bạn tự thành lập nhóm nên sẽ tránh được việc phải học với trẻ em, khác lĩnh vực công việc, mục đích…
Nhận tư vấn

LUYỆN THI TOEFL

TOEFL ITP
1 tháng
1.200.000đ
1.050.000đ
1.200.000đ
1.050.000đ

LUYỆN THI TOEFL

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

1 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
1.200.000đ
1.050.000đ
Nhận tư vấn

LUYỆN THI IELTS

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
1 tháng
1.200.000đ
1.050.000đ
1.200.000đ
1.050.000đ

LUYỆN THI IELTS

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

1 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
1.200.000đ
1.050.000đ
Nhận tư vấn

LUYỆN NGHE - NÓI 1, 2, 3, 4

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
3.600.000đ
3.450.000đ
3.600.000đ
3.450.000đ

LUYỆN NGHE - NÓI 1, 2, 3, 4

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.600.000đ
3.450.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Dành cho học viên từ 12 tuổi trở lên đã nắm vững văn phạm và có vốn từ tiếng Anh cơ bản, nhưng cần rèn luyện kỹ năng nghe, nói để giao tiếp trong môi trường học tập và cuộc sống hàng ngày.

Mô tả khóa học:

 • Chú trọng phát triển 2 kỹ năng nghe và nói cho các học viên đã có vốn tiếng Anh nhất định nhưng vẫn gặp khó khăn khi cần giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh
 • Hướng dẫn cho học viên cách luyện tập để nâng cao khả năng nghe hiểu
 • Thực hành giao tiếp với giáo viên bản ngữ để nâng cao khả năng phản xạ và sự lưu loát, tự nhiên trong giao tiếp.
 • 100% giáo viên bản ngữ
Nhận tư vấn

LUYỆN THI TOEIC 1

TOEIC
2 tháng
2.400.000đ
2.250.000đ
2.400.000đ
2.250.000đ

LUYỆN THI TOEIC 1

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ
Nhận tư vấn

LUYỆN THI TOEIC 2

TOEIC
2 tháng
2.400.000đ
2.250.000đ
2.400.000đ
2.250.000đ

LUYỆN THI TOEIC 2

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ
Nhận tư vấn

LUYỆN THI TOEIC 3

TOEIC
2 tháng
2.400.000đ
2.250.000đ
2.400.000đ
2.250.000đ

LUYỆN THI TOEIC 3

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ
Nhận tư vấn

LUYỆN THI TOEIC 4

TOEIC
2 tháng
2.400.000đ
2.250.000đ
2.400.000đ
2.250.000đ

LUYỆN THI TOEIC 4

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ
Nhận tư vấn

LUYỆN THI TOEIC 5

TOEIC
2 tháng
2.400.000đ
2.250.000đ
2.400.000đ
2.250.000đ

LUYỆN THI TOEIC 5

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ
Nhận tư vấn

LUYỆN THI TOEIC 6

TOEIC
2 tháng
2.400.000đ
2.250.000đ
2.400.000đ
2.250.000đ

LUYỆN THI TOEIC 6

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ
Nhận tư vấn

LUYỆN THI TOEIC 7

TOEIC
2 tháng
2.400.000đ
2.250.000đ
2.400.000đ
2.250.000đ

LUYỆN THI TOEIC 7

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay