Trường Anh Ngữ Quốc Tế Hello - Khóa học Starters 1, 2 | Edu2Review

Khóa học Starters 1, 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng

Phương pháp giảng dạy:

  • Linh hoạt, hiệu quả và sáng tạo

Môi trường học tập:

  • Gần gũi, thân thiện giữa Giáo viên và học viên

Mô tả khóa học

  • Chương trình học: được chia thành 7 cấp độ từ vỡ lòng đến trung cấp
  • Học viên sẽ được kiểm tra trình độ hai lần trong mỗi khóa học, nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của từng học viên sau từng cấp độ.

Lợi ích khóa học

  • Giúp bé trao đồi khả năng giao tiếp tiếng Anh,
  • Nâng cao vốn từ vựng