Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Dược sĩ cao đẳng

Khoa học - Kỹ thuật

Dược sĩ cao đẳng

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm