Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp - Chuyên ngành Công nghệ thông tin | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Công nghệ thông tin

   Chương trình

   Ngành

   Công nghệ thông tin

   Thời lượng

   2.5 năm

   Mục tiêu chung

   • Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin trình độ cao đẳng được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, nắm vững nền tảng lý thuyết cơ bản.
   • Cử nhân cao đẳng công nghệ thông tin có thể giải quyết các vấn đề lý thuyết, vấn đề ứng dụng của ngành công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, quản lý, ...
   • Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin.
   • Thành thạo các kỹ năng cơ sở và hiện đại nhất của ngành trong lĩnh vực chuyên môn, có khả năng tự học, sáng tạo trong môi trường làm việc, đáp ứng nhu cầu công nghệ hiện đại.

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên môn về công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin, và làm việc ở các bộ phận công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ.
   Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin có khả năng đảm nhận các vị trí về công nghệ thông tin theo các chuyên ngành sau :
    Chuyên ngành tin học ứng dụng:

   • + Phân tích hệ thống thông tin;
   • + Quản trị và điều hành hệ thống máy tính cho doanh nghiệp;
   • + Xây dựng và phát triển chương trình quản lý cho doanh nghiệp;
   • + Tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp;
   • + Triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin.

    Chuyên ngành tin học quản trị:

   • + Phân tích hệ thống thông tin;
   • + Quản trị và điều hành hệ thống máy tính cho doanh nghiệp;
   • + Xây dựng và phát triển chương trình quản lý cho doanh nghiệp;
   • + Tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp;
   • + Triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin trong quản trị;
   • + Tham mưu ban giám đốc về các giải pháp quản trị ứng dụng công nghệ thông tin.

    Chuyên ngành công nghệ phần mềm:

   • + Phân tích hệ thống thông tin;
   • + Quản trị và điều hành hệ thống máy tính cho doanh nghiệp;
   • + Xây dựng và phát triển chương trình quản lý cho doanh nghiệp;
   • + Tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp;
   • + Tham gia triển khai các dự án phần mềm.

    Chuyên ngành SEO – Maketting:

   • + Phân tích hệ thống thông tin;
   • + Quản trị và điều hành hệ thống máy tính cho doanh nghiệp;
   • + Xây dựng và phát triển chương trình quản lý cho doanh nghiệp;
   • + Tham gia phát triển phần mềm ứng dụng và website;
   • + Seoer chuyên nghiệp.