Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

   Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
   Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
   Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
   Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
   5 hình 3 video
   6.0
   Trung bình
   1 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   7 ngành

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng

   Tài chính - ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   2.5 năm
   Tài chính - Ngân hàng
   2.5 năm

   Mục tiêu chung:

   Chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ cao đẳng được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính-Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt và có trách nhiệm với cộng đồng;

   Trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng đảm bảo khả năng tác nghiệp về tài chính, ngân hàng đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng tự xử lý tình huống, tự học tập suốt đời;

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên môn về ở các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư và các bộ phận kế toán tài chính của các doanh nghiệp khác.

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính-Ngân hàng có khả năng đảm nhận các vị trí chuyên viên về các công việc như sau: chuyên viên giao dịch ngân hàng, giao dịch chứng khoán, giao nhận ngoại thương, phân tích, đầu tư, chuyên viên tín dụng.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   2.5 năm
   Công nghệ thông tin
   2.5 năm

   Mục tiêu chung

   • Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin trình độ cao đẳng được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, nắm vững nền tảng lý thuyết cơ bản.
   • Cử nhân cao đẳng công nghệ thông tin có thể giải quyết các vấn đề lý thuyết, vấn đề ứng dụng của ngành công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, quản lý, ...
   • Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin.
   • Thành thạo các kỹ năng cơ sở và hiện đại nhất của ngành trong lĩnh vực chuyên môn, có khả năng tự học, sáng tạo trong môi trường làm việc, đáp ứng nhu cầu công nghệ hiện đại.

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên môn về công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin, và làm việc ở các bộ phận công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ.
   Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin có khả năng đảm nhận các vị trí về công nghệ thông tin theo các chuyên ngành sau :
    Chuyên ngành tin học ứng dụng:

   • + Phân tích hệ thống thông tin;
   • + Quản trị và điều hành hệ thống máy tính cho doanh nghiệp;
   • + Xây dựng và phát triển chương trình quản lý cho doanh nghiệp;
   • + Tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp;
   • + Triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin.

    Chuyên ngành tin học quản trị:

   • + Phân tích hệ thống thông tin;
   • + Quản trị và điều hành hệ thống máy tính cho doanh nghiệp;
   • + Xây dựng và phát triển chương trình quản lý cho doanh nghiệp;
   • + Tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp;
   • + Triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin trong quản trị;
   • + Tham mưu ban giám đốc về các giải pháp quản trị ứng dụng công nghệ thông tin.

    Chuyên ngành công nghệ phần mềm:

   • + Phân tích hệ thống thông tin;
   • + Quản trị và điều hành hệ thống máy tính cho doanh nghiệp;
   • + Xây dựng và phát triển chương trình quản lý cho doanh nghiệp;
   • + Tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp;
   • + Tham gia triển khai các dự án phần mềm.

    Chuyên ngành SEO – Maketting:

   • + Phân tích hệ thống thông tin;
   • + Quản trị và điều hành hệ thống máy tính cho doanh nghiệp;
   • + Xây dựng và phát triển chương trình quản lý cho doanh nghiệp;
   • + Tham gia phát triển phần mềm ứng dụng và website;
   • + Seoer chuyên nghiệp.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   2.5 năm
   Quản trị kinh doanh
   2.5 năm

   Mục tiêu chung:

   Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội;

   Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp để làm việc tốt trong lĩnh vực quản trị kinh doanh đồng thời tạo cho sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp với các vị trí cụ thể như: chuyên viên phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng nghiên cứu và phát triển thị trường, phòng lễ tân hoặc tham gia điều hành sản xuất.

   Tiếng Anh

   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng
   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng

   Kế toán

   Kế toán
   2.5 năm
   Kế toán
   2.5 năm

   Mục tiêu đào tạo

   • Có hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực kinh tế- xã hội trong nền kinh tế thị trường như: Tài chính-tiền tệ, thống kê,...;
   • Có hiểu biết về Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp, các Luật thuế hiện hành, ...;
   • Có khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo về kế toán, tài chính,…để thực hành các nội dung công việc kế toán: quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh.
   • Có kỹ năng thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết các vấn đề thông thường về chuyên môn và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị: Lập và xử lý chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán và báo cáo thuế,….Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ khai thác, thực hành trên máy tính;
   • Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng trên thị trường;
   • Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;
   • Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm; có khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ được đào tạo phục vụ cho công việc kế toán.

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công tác kế toán, tài chính tại mọi loại hình doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế.

   Đánh giá

   1 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Linh Phương
   Linh Phương
    

   Trường Khá Ổn

   Đã học khoá học: Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội tại đây.

   Ưu điểm

   trường rộng, môi trường học tập thân thiện, học phí rẻ. giáo viên nhiệt tình tâm huyết với học sinh.

   Điểm cần cải thiện

   trang thiết bị cho học sinh còn sơ sài, cần phải khắc phục và tu sửa cơ sở vật chất trong trường đặc biệt là nhà thể chất và nhà vệ sinh.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   trang thiết bị còn sơ sài, cần phải khắc phục và tu sửa cơ sở vật chất trong trường đặc biệt là nhà thể chất và nhà vệ sinh. trường rộng, môi trường học tập thân thiện, học phí rẻ. giáo viên nhiệt tình tâm huyết với học sinh.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu tổng quan về trường

   Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (website: ctim.edu.vn) được thành lập ngày 11/8/1999 theo Quyết định số 2670/QĐ-BGD&ĐT/TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đề nghị của Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tên Tiếng Anh của trường là “The College of Technology and Industrial Management” (viết tắt là Trường CTIM).

   Qua 18 năm xây dựng và phát triển, Trường CTIM đã đào tạo và cung cấp cho các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM cũng như trên địa bàn cả nước hơn 18.000 lao động có tay nghề. Hiện nay, nhà trường đào tạo 12 ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử; Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông; Công nghệ kỹ thuật Môi trường; Công nghệ kỹ thuật Xây dựng; Quản lý công nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Tiếng Anh.

   CTIM được xây dựng trên tổng diện tích đất 40.426 m2 với diện tích sàn xây dựng 14.266 m2, bao gồm khu hành chính văn phòng, 02 khối giảng đường với 35 phòng học, 05 phòng máy tính, 02 khu xưởng thực hành, 01 thư viện, 69 phòng ký túc xá với 500 chỗ và có hệ thống sân bãi rộng lớn. Đặc biệt, Nhà trường còn có sân bóng đá đủ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ nhu cầu học tập, tập luyện, chơi, thi đấu thể thao cho sinh viên, cán bộ, giảng viên. Trong đó, có 01 sân bóng đá mini cỏ tự nhiên với diện tích khoảng 2.800 m2; 03 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo 5 người với diện tích gần 3.000 m2; 01 sân tập bóng chuyền và 04 sân tập cầu lông.

   truong-cao-dang-ban-cong-cong-nghe-va-qtdn-1

   Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

   truong-cao-dang-ban-cong-cong-nghe-va-qtdn-3

   Giờ học quân sự của sinh viên trường

   Cơ sở vật chất

   Khuôn viên trường 40.000 m2 tại khu đô thị mới Nam thành phố (Phú Mỹ Hưng), Quận 7. Với môi trường học tập tốt nhất gồm có: Ký túc xá, sân tập thể dục – thể thao, sân banh, khu giải trí, nhà xưởng, phòng thí nghiệm.

   truong-cao-dang-ban-cong-cong-nghe-va-qtdn-2

   Khuôn viên của trường

   Nguồn: Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

   Địa điểm