Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp - Chuyên ngành Tài chính - ngân hàng | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Tài chính - ngân hàng

   Chương trình

   Ngành

   Tài chính - Ngân hàng

   Thời lượng

   2.5 năm

   Mục tiêu chung:

   Chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ cao đẳng được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính-Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt và có trách nhiệm với cộng đồng;

   Trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng đảm bảo khả năng tác nghiệp về tài chính, ngân hàng đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng tự xử lý tình huống, tự học tập suốt đời;

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên môn về ở các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư và các bộ phận kế toán tài chính của các doanh nghiệp khác.

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính-Ngân hàng có khả năng đảm nhận các vị trí chuyên viên về các công việc như sau: chuyên viên giao dịch ngân hàng, giao dịch chứng khoán, giao nhận ngoại thương, phân tích, đầu tư, chuyên viên tín dụng.