Trường Cao Đẳng Bình Định | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Bình Định

0 đánh giá
7.9
Khá
0 đánh giá

Chương trình

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Ngành

Nuôi trồng thủy sản

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch

Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Ngành

Quản trị bán hàng

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Ngành

Khoa học thư viện

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Thư ký văn phòng

Thư ký văn phòng

Thư ký văn phòng

Ngành

Thư ký văn phòng

Quản trị lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm