Trường Cao Đẳng Cần Thơ | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Cần Thơ

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

14 khóa học

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 tháng

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Quản trị Kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng

Quản trị Văn phòng

Quản trị văn phòng
1 tháng

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý
1 tháng

Công nghệ May

Công nghệ may
1 tháng

Việt Nam học

Việt Nam học
1 tháng

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm