Trường Cao Đẳng Cần Thơ | Edu2Review
📢 ĐK gói luyện nói tiếng Anh cùng gia sư nước ngoài nhận ngay combo ưu đãi cực hot!
📢 Mới StudyNow cho ra mắt Khóa luyện nói 1 kèm 1 cùng gia sư nước ngoài. Chọn ngay gia sư cá nhân để luyện tập cùng bạn!
Tìm trường
Hoặc tra cứu

Trường Cao Đẳng Cần Thơ

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

14 khóa học

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 tháng

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng
Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Quản trị Kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng
Quản trị kinh doanh
1 tháng

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng
Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng

Quản trị Văn phòng

Quản trị văn phòng
1 tháng
Quản trị văn phòng
1 tháng

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện
1 tháng
Khoa học thư viện
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng
Tin học ứng dụng
1 tháng

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý
1 tháng
Dịch vụ pháp lý
1 tháng

Công nghệ May

Công nghệ may
1 tháng
Công nghệ may
1 tháng

Việt Nam học

Việt Nam học
1 tháng
Việt Nam học
1 tháng

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng
Tiếng Anh
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng
Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm