Trường Cao Đẳng Cần Thơ | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Cần Thơ

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Ngành

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị Kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị Kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị Văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị Văn phòng

Ngành

Quản trị văn phòng

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Ngành

Khoa học thư viện

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Ngành

Dịch vụ pháp lý

Công nghệ May

Công nghệ may

Công nghệ May

Ngành

Công nghệ may

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm