Trường Cao Đẳng Cơ Điện Tây Bắc | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Cơ Điện Tây Bắc

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

6 khóa học

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng
1 tháng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp
1 tháng

Công nghệ Ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 tháng

Hàn (Hàn điện, Hàn công nghệ cao)

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm