Trường Cao Đẳng Cơ Điện Tây Bắc | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Cơ Điện Tây Bắc

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

Ngành

Tin học văn phòng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Công nghệ Ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ Ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Hàn (Hàn điện, Hàn công nghệ cao)

Khoa học - Kỹ thuật

Hàn (Hàn điện, Hàn công nghệ cao)

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm