Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim | Edu2Review

Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Điện công nghiệp và dân dụng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp và dân dụng

Ngành

Điện công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Vẽ thiết kế trên AutoCAD

Thiết kế đồ họa

Vẽ thiết kế trên AutoCAD

Ngành

Thiết kế đồ họa

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Ngành

Quản trị mạng máy tính

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Ngành

Công nghệ chế tạo máy

Bảo trì sữa chữa ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Bảo trì sữa chữa ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Ngành

Điện tử công nghiệp

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

Ngành

Tin học văn phòng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

Ngành

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Công nghệ đúc kim loại

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ đúc kim loại

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Luyện kim màu

Khoa học - Kỹ thuật

Luyện kim màu

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ hàn

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ hàn

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Hàn công nghệ cao

Khoa học - Kỹ thuật

Hàn công nghệ cao

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Cơ khí chế tạo

Khoa học - Kỹ thuật

Cơ khí chế tạo

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm