Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Tìm trường
Hoặc tra cứu

Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

22 khóa học

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
1 tháng

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Công nghệ thông tin
1 tháng
Công nghệ thông tin
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Điện công nghiệp và dân dụng

Điện công nghiệp
1 tháng
Điện công nghiệp
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
1 tháng

Vẽ thiết kế trên AutoCAD

Thiết kế đồ họa
1 tháng
Thiết kế đồ họa
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 tháng

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính
1 tháng
Quản trị mạng máy tính
1 tháng

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy
1 tháng
Công nghệ chế tạo máy
1 tháng

Bảo trì sữa chữa ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng
Công nghệ thông tin
1 tháng

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp
1 tháng
Điện tử công nghiệp
1 tháng

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng
1 tháng
Tin học văn phòng
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng
Tin học ứng dụng
1 tháng

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại
1 tháng
Cắt gọt kim loại
1 tháng

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô
1 tháng
Công nghệ ô tô
1 tháng

Công nghệ đúc kim loại

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng
Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Luyện kim màu

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng
Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Công nghệ hàn

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng
Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Hàn công nghệ cao

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng
Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Cơ khí chế tạo

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng
Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng
Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm