Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu | Edu2Review

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm