Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 tháng

Công nghệ cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
1 tháng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm