Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội - Chuyên ngành Tài chính - ngân hàng | Edu2Review
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Tài chính - ngân hàng

   Chương trình

   Ngành

   Tài chính - Ngân hàng

   Thời lượng

   2.5 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Tài chính-Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính-Ngân hàng; có tư duy độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

   Kiến thức:

   Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại, hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp;

   Nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường;

   Có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng trên tất cả các mặt hoạt động của lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng;

   Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế, tài chính ở tầm vĩ mô và vi mô;

   Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày.

   Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

   Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp: Không ngừng nghiên cứu, học hỏi nâng cao, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và các quy trình nghiệp vụ tài chính – ngân hàng. Nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận trong nội bộ và trong toàn hệ thống. Đảm bảo sự minh bạch và thông suốt thông tin, không lợi dụng vị trí để tư lợi.

   Chấp hành pháp luật Nhà nước;

   Có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo;

   Có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có thể làm việc tại các tổ chức sau:

   Các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng như: các công ty tài chính vi mô, các hợp tác xã tín dụng, các quĩ tín dụng nhân dân,…

   Các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quĩ đầu tư,…

   Các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính như: thuế, kho bạc, hải quan, tài chính các cấp, …

   Các doanh nghiệp với vai trò chuyên viên tài chính, đầu tư.

   Khối lượng kiến thức: 119 tín chỉ

   Thời gian đào tạo: 2.5 năm.