Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ thực phẩm - dược phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm - dược phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Ngành

Quản trị văn phòng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Dịch vụ thú y

Thú y

Dịch vụ thú y

Ngành

Thú y

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm