Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Kiên Giang | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Kiên Giang

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

17 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Truyền thông mạng và máy tính

Truyền thông và mạng máy tính
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
1 tháng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản
1 tháng

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính
1 tháng

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn
1 tháng

Tiếng anh du lịch

Tiếng Anh
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô
1 tháng

Dịch vụ thú y

Thú y
1 tháng

Chăn nuôi

Chăn nuôi
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm