Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Kiên Giang | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Kiên Giang

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Truyền thông mạng và máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông mạng và máy tính

Ngành

Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Ngành

Nuôi trồng thủy sản

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Ngành

Lập trình máy tính

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Tiếng anh du lịch

Tiếng Anh

Tiếng anh du lịch

Ngành

Tiếng Anh

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Dịch vụ thú y

Thú y

Dịch vụ thú y

Ngành

Thú y

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm