Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

6 khóa học

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng

Công tác xã hội

Công tác xã hội
1 tháng

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm