Trường Cao đẳng Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng - Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Tìm trường
Hoặc tra cứu

Công nghệ thực phẩm

Chương trình

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Thời lượng

1 tháng