Trường Cao đẳng Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng | Edu2Review

Trường Cao đẳng Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng hạ tầng đô thị)

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng hạ tầng đô thị)

Ngành

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành

Công nghệ kỹ thuật hóa học
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm