Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội

3 đánh giá
7.5
Khá
3 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Điện tử truyền thông

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Ngành

Điện tử công nghiệp

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Ngành

Lập trình máy tính

Marketing du lịch

Marketing du lịch

Marketing du lịch

Ngành

Marketing du lịch

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện tử công nghiệp

Điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Điện điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tự động hóa

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
6.8
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
7.6
Cơ hội việc làm
7.6
Tiến bộ bản thân
7.6
Thủ tục hành chính
7.2
Quan tâm sinh viên
7.2
Hài lòng về học phí
7.6
Sẵn sàng giới thiệu
7.2
Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
6.8
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
7.6
Cơ hội việc làm
7.6
Tiến bộ bản thân
7.6
Thủ tục hành chính
7.2
Quan tâm sinh viên
7.2
Hài lòng về học phí
7.6
Sẵn sàng giới thiệu
7.2

Giới thiệu

Địa điểm