Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội

   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội
   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội
   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội
   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội
   4 hình 3 video
   7.5
   Khá
   3 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   14 ngành

   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

   Công nghệ kỹ thuật nhiệt
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật nhiệt
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật ô tô

   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   1 tháng

   Điện tử truyền thông

   Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 105 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chính trị, đạo đức:

   Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
   Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

   Thể chất, quốc phòng:

   Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
   Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
   Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Hiểu về các lĩnh vực kỹ thuật điện tử, điện tử viễn thông.
   Biết thiết kế mạch điện tử, sáng tạo các mạch mới, ứng dụng vi xử lý để lập trình cho các mạch điện tử thông dụng.
   Phân tích được các tiêu chuẩn, các thông số kỹ thuật của các thiết bị điện tử viễn thông, trình bày được nguyên lý, nguyên tắc hoạt động của các thiết bị điện tử viễn thông.

   Kỹ năng:

   Đọc được các tài liệu kỹ thuật cơ bản bằng tiếng Anh;
   Sửa chữa và khắc phục các hỏng hóc thông thường thiết bị điện tử viễn thông;
   Lắp đặt tốt các đài trạm viễn thông nói chung và lắp đặt thành thạo cáp đồng cũng như các quang, các tủ thiết bị viễn thông, hệ thống nguồn và các thiết bị phụ trợ khác;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại:
   • Các công ty, xí nghiệp về điện tử, viễn thông, bưu điện
   • Làm việc ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt đài trạm viễn thông (Viettel, FPT, VNPT..) ở các vị trí như lắp đặt, triển khai dự án, tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm tra kỹ thuật, vận hành hệ thống
   • Các viện nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các cơ sở đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông;
   • Các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng điện, thiết bị sử dụng điện - điện tử viễn thông;
   • Các công ty ngành điện tử, bưu chính viễn thông, các khu công nghiệp. phòng thí nghiệm

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng
   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 102 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn để tiếp thu kiến thưc giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
   Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

   Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp
   Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Hiểu biết về chế độ tài chính kế toán do Nhà nước ban hành.
   Hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn: Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công ty, kế toán hành chính sự nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh và phân tích báo cáo tài chính.
   Hiểu biết và vận dụng pháp luật kế toán, kiểm toán hiện hành để tổ chức thực hiện công tác kế toán, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   Kỹ năng:

   Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
   Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
   Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:
   + Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
   + Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
   + Thành lập và quản lý công ty gia đình, tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp như tổ chức nhân sự, chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 101 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kỹ thuật viên Công nghệ thông tin có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; Có phẩm chất chính trị, đạo đức; Có sức khỏe và lòng yêu nước; Có khả năng kiếm việc làm cao.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng Tiếng anh;
   Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
   Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

   Kỹ năng:

   Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
   Tìm kiếm thông tin tren mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;
   Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất Cụ thể:
   + Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
   + Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;
   + Chuyên viên quản trị hệ thống phàn mềm và cơ sở dữ liệu;
   + Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;
   + Chuyên viên thiết kế và quản trị website;
   + Chuyên viên an toàn – bảo mật thông tin;
   + Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.

   Điện tử công nghiệp

   Điện tử công nghiệp
   1 tháng
   Điện tử công nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 102 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chính trị, pháp luật:
   + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
   + Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
   + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Điện tử công nghiệp.

   Đạo đức, tác phong công nghiệp:
   + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề, có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.
   + Sau khi tốt nghiệp có khả năng tự tìm việc làm và tạo việc làm cho người khác hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

   Thể chất và quốc phòng:
   + Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
   + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất.
   + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Hiểu được nội quy an toàn trong quá trình thực hiện công việc tại xưởng thực hành cũng như trong nhà máy.
   Hiểu được các định luật, khái niệm về điện tử, các loại thiết bị điện tử và máy điện.
   + Trình bày được các tiêu chuẩn của bản vẽ, nhận biết và hiểu được các kí hiệu dùng trong bản vẽ, tra cứu được thiết bị qua các kí tự, kí số và đọc, hiểu được các bản vẽ về mạch điện.

   Kỹ năng:

   Sử dụng được một số thiết bị an toàn.
   Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề.
   Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý).

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:
   - Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử.
   - Các dây chuyền sản xuất tự động.
   - Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp
   - Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 102 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;
   Nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, các kiến thức về tài chính- ngân hàng, marketing, kế toán;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:'

   Kiến thức:

   Có kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở, chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng, năng lực thực hành nghề nghiệp; Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học.

   Có kiến thức cơ bản, có hệ thống về tài chính, liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và các cơ quan hành chính sự nghiệp như: tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, thị trường tài chính, chất lượng sản phẩm, nhân sự, marketing, vật tư kỹ thuật

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng thực hành tốt chuyên môn được đào tạo về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và các cơ quan hành chính sự nghiệp.

   Có khả năng phân tích, xử lý thông tin kinh tế và đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực mình phụ trách

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có khả năng làm việc tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp. Đảm nhận được công việc trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.

   Ngoài ra, sinh viên cũng có khả năng làm công tác quản lý tài chính và hoạch định chính sách tài chính tại các Tổng công ty và các công ty trực thuộc, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và các công ty đa quốc gia nếu được hướng dẫn cụ thể.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 102 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   + Trang bị kiến thức về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế-xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;
   + Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;
   + Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
   + Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;
   + Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   + Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tếcủa doanh nghiệp.
   + Xây dựng hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật.
   + Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.
   + Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi học xong nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, học viên có cơ hội:
   - Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
   - Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   Lập trình máy tính

   Lập trình máy tính
   1 tháng
   Lập trình máy tính
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 101 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kỹ thuật viên lập trình máy tính có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; Có phẩm chất chính trị, đạo đức; Có sức khỏe và lòng yêu nước; Có khả năng kiếm việc làm cao.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Hiểu biết những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin;
   + Hiểu biết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu;
   + Hiểu biết các kiến thức về cơ sở dữ liệu, quy trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu;

   Kỹ năng:

   + Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng;
   + Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu;
   + Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   – Làm lập trình viên, nhân viên kiểm thử phần mềm, quản lý nhóm lập trình viên trong các công ty sản xuất phần mềm; Nhân viên văn phòng trong các công ty có ứng dụng công nghệ thông tin, làm quản trị website, quản trị mạng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.
   – Làm việc ở các trường học ở vị trí phòng thí nghiệm, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;
   – Có thể học tiếp tục ở bậc đại học;
   – Tự mở doanh nghiệp.

   Marketing du lịch

   Marketing du lịch
   1 tháng
   Marketing du lịch
   1 tháng

   Điện công nghiệp

   Điện tử công nghiệp
   1 tháng
   Điện tử công nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chính trị, đạo đức:
   + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
   + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

   Thể chất, quốc phòng:
   + Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp;
   + Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
   + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;
   + Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
   + Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);

   Kỹ năng:

   + Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;
   + Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
   + Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ:
   - Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;
   - Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;
   - Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện;
   - Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

   Điện điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 102 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chính trị, pháp luật:

   + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
   + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

   Thể chất, quốc phòng:
   + Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
   + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trình bày được các kiến thức cơ bản của các mạch điện-điện tử.
   + Biết đọc và phân tích các bản vẽ điện-điện tử, tính toán các mạch điện ở góc độ kỹ lưỡng, khi cần có thể xử lý và thay thế một số mạch ứng dung trong thực tế.
   + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các chỉ tiêu cơ bản của các loại thiết bị điện tử dân dụng như: máy thu hình công nghệ cao và digital; DVD; Monitor; CAMERA...

   Kỹ năng:

   + Vận hành được các thiết bị điện-điện tử trong các dây chuyền công nghiệp.
   + Biết lắp đặt các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp.
   + Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất của một phân xưởng hoặc xí nghiệp nhỏ.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật Điện,điện tử trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:
   + Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử.
   + Các dây chuyền sản xuất tự động.
   + Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp.
   + Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.

   Tự động hóa

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 102 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   + Hiểu đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử thông dụng trong công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp. Phân tích đư­ợc nguyên lý hoạt động của các mạch điện của các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa.
   + Trình bày được chức năng và ứng dụng của các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển
   + Hiểu được cấu tạo và sơ đồ nguyên lý vận hành động cơ điện một chiều, động cơ điện xoay chiều 1 pha và 3 pha. Hiểu cấu trúc, phân tích được sơ đồ của một số hệ thông điều khiển khí nén thông dụng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   + Áp dụng được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa;
   + Lắp ráp, lập trình và điều khiển rô bốt công nghiệp đơn giản.
   + Trình bày được các biện pháp quản lý lao động, quản lý vật tư, trình bày được biện pháp tổ chức thi công, lập được biện pháp tổ chức và quản lý một tổ sản xuất.

   + Kết nối được các thiết bị dùng cáp quang, trình bày được cấu trúc mạng Modbus, Mạng AS-i, Mạng Industrial Ethernet và xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản.
   + Chế tạo, lắp đặt hệ thống và vận hành rô bốt công nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:
   - Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử.
   - Các dây chuyền sản xuất tự động.
   - Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử - tự động hóa công nghiệp
   - Bộ phận kỹ thuật - chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bịtự động hóa.

   Cơ khí

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 102 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   – Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ
   – Hiểu biết đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   – Có kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành để tính toán, đo lường và thiết kế công nghệ trong gia công cơ khí.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   – Ứng dụng các phần mềm Autocad, Cad/Cam trong lĩnh vực thiết kế cơ khí để xây dựng được bản vẽ, thiết lập các qui trình công nghệ gia công cơ khí
   – Tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí
   – Tính toán thiết kế qui trình công nghệ gia công các chi tiết cơ khí, qui trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí
   – Sử dụng vận hành được các thiết bị cơ khí
   – Lập chương trình gia công vận hành, điều chỉnh được máy tiện, máy phay CNC

   Cơ hội nghề nghiệp:

   – Làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp có sử dụng các dây chuyền công nghệ và thiết bị cơ khí; các công ty hoạt động dịch vụ thương mại trong lĩnh vực công nghệ cơ khí
   – Làm công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các đơn vị sản xuất cơ khí chế tạo máy
   – Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất chế tạo máy
   – Quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang thiết bị sản xuất trong lĩnh vực cơ khí chế tạo

   Đánh giá

   3 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.0
   Cơ sở vật chất
   6.8
   Môi trường HT
   7.6
   HĐ ngoại khoá
   7.6
   Cơ hội việc làm
   7.6
   Tiến bộ bản thân
   7.6
   Thủ tục hành chính
   7.2
   Quan tâm sinh viên
   7.2
   Hài lòng về học phí
   7.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.2
   Giảng viên
   8.0
   Cơ sở vật chất
   6.8
   Môi trường HT
   7.6
   HĐ ngoại khoá
   7.6
   Cơ hội việc làm
   7.6
   Tiến bộ bản thân
   7.6
   Thủ tục hành chính
   7.2
   Quan tâm sinh viên
   7.2
   Hài lòng về học phí
   7.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.2

   Chi tiết từ học viên

   Nga Nguyễn Hăng
   Nga Nguyễn Hăng
    

   Trường Đại Học Uy Tín

   Đã học khoá học: đại học tại đây.

   Ưu điểm

   Có truyền thống giảng dạy lâu năm, đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, quan tâm tới sinh viên.

   Điểm cần cải thiện

   trường được xây dựng ở nơi xa trung tâm nên việc di chuyển khá khó khăn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   chất lượng đầu ra được đảm bảo. bằng tốt nghiệp có giá trị và thu hút các nhà tuyển dụng nên cơ hội nhận được việc làm khá cao

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Lê Minh Anh 1 Lê Minh Anh
   Lê Minh Anh 1 Lê Minh Anh
    

   Trường Có Chất Lượng Tốt

   Đã học khoá học: sinh viên tại đây.

   Ưu điểm

   Nhà ăn khá rộng rãi, khang trang đồng thời cũng rất thân thiện, luôn có sự thay dổi món thường xuyên. Tài liệu dạy học được chuẩn bị một cách kỹ càng,.

   Điểm cần cải thiện

   Giảng viên có kĩ năng chuyên môn chưa cao , đồng thời vẫn còn tâm huyết với sinh viên. Nhà để xe còn hơi chật, cần phải mở rộng hơn, để phù hợp với số lượng học sinh đông, tránh gây tắc nghễn mỗi khi cần sử dụng

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Là ngôi trường rất tốt để mọi người có thể phát triển bản thân mình và tiếp xúc với nhiều kiến thức thực tế nhất ngoài lý thuyết . Giáo viên có cách dạy rất sang tạo, gây thích thú cho học sinh và khiến mình rất tâm đắc. Tuy vậy mình vẫn mong trường có thể trang bị thêm một số các dụng cụ phục vụ việc học tập cho sinh viên.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Linh Phương
   Linh Phương
    

   Trường Rất Tốt

   Đã học khoá học: . tại đây.

   Ưu điểm

   học phí rẻ, giáo viên nhiệt tình với học sinh. môi trường học tập thân thiện, phù hợp với học sinh

   Điểm cần cải thiện

   cơ sở vật chất tốt. cần được cải thiện nhiều hơn. trang thiết bị cho học tập còn chưa đc đầy đủ. cần bổ sung thêm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   học phí rẻ, giáo viên nhiệt tình với học sinh. môi trường học tập thân thiện, phù hợp với học sinh.cơ sở vật chất tốt. cần được cải thiện nhiều hơn. trang thiết bị cho học tập còn chưa đc đầy đủ. cần bổ sung thêm

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội (Hitech) đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho doanh nghiệp và nhu cầu xã hội. Sau gần 10 năm hoạt động, đến nay trường đã đào tạo trên 10.000 sinh viên, 7 khóa tốt nghiệp ra trường với trên 8.000 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm và học lên đại học sau khi tốt nghiệp 1 năm là 86,26 % (15,06 % sinh viên học tiếp lên đại học). Năm 2017 trường vẫn đào tạo các hệ Cao đẳng chính quy, Trung cấp chuyên nghiệp, Hệ liên thông trung cấp lên cao đẳng chính quy cho các ngành liên quan đến công nghệ.

   Lễ tốt nghiệp của sinh viên khóa 7 CĐ Công nghệ Hà NộiLễ tốt nghiệp của sinh viên khóa 7 Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

   Lịch sử hình thành

   Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội (website: hitech.edu.vn) được Bộ trưởng Bộ Giáo dục ra quyết định thành lập ngày 03 tháng 08 năm 2007. Trường thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam - Bộ Công Thương và các giáo viên, cán bộ công nhân viên các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà quản lý góp vốn thành lập.

   Sứ mệnh

   Cao đẳng Công nghệ Hà Nội là đơn vị đào tạo cung cấp dịch vụ giáo dục dạy nghề, ứng dụng - công nghệ chất lượng cao, nhiều ngành nghề.
   Trường tạo môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có năng lực kỹ thuật vững vàng, một thể chất khoẻ mạnh, một tinh thần trong sáng, khả năng việc làm hiệu quả đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong điều kiện nền công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ.

   Tầm nhìn

   Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội là mô hình “trường trong doanh nghiệp” được thành lập đầu tiên ở nước ta. Là đơn vị đào tạo lao động tay nghề chất lượng cao, có uy tín trong khu vực; Đào tạo công nghệ nhiều trình độ, nhiều ngành nghề; Là trường học xuất phát từ doanh nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp.

   Đội ngũ nhân sự

   Đội ngũ nhân sự trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội là những người trẻ tràng đầy nhiệt huyết, tuy kinh nghiệm giảng dạy của họ chưa đạt đến trình độ cao nhưng họ có những phương pháp giúp sinh viên tiếp thu tốt nhất. Giảng viên trường có tư duy hiện đại, thấu hiểu suy nghĩ của sinh viên cũng như bắt kịp những xu hướng và công nghệ mới nhất để truyền đạt cho học sinh của họ.

   Giảng viên khoa QTKD trường CĐ Công nghệ Hà NộiGiảng viên khoa Quản trị kinh doanh trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

   Cơ sở vật chất

   Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội có địa chỉ tại: Km12 - Quốc lộ 32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội.

   Trường Hitech có thuận lợi vô cùng to lớn là được các doanh nghiệp lớn hỗ trợ về mọi mặt hoạt động. Trụ sở Trường nằm trong khuôn viên của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, bên cạnh Trường là các xưởng sản xuất với các dây chuyền hiện đại, các phòng nghiệp vụ với các phương thức làm việc tiên tiến.

   Cơ sở vật chất trường CĐ Công nghệ Hà NộiCơ sở vật chất trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

   Trường được sự cam kết hỗ trợ của các doanh nghiệp trong Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam cho phép học sinh, sinh viên của Trường được thực tập, rèn luyện tay nghề trên các dây chuyền sản xuất hiện đại (sản xuất động cơ điện, máy phát điện, máy biến thế, khí cụ điện, dây và cáp điện, đồng hồ đo điện, máy bơm...) trong các khách sạn nhà hàng cao cấp và các phòng nghiệp vụ như Thiết kế, Công nghệ, Kỹ thuật, Kế toán tài chính, Quản lý chất lượng, Tổ chức Hành chính, Quản lý phục vụ nhà hàng, khách sạn…

   Hoạt động sinh viên

   Trường Hitech ngoài hoạt động đào tạo là chính, thì còn thường xuyên tổ chức các hoạt động khác nhau giúp sinh viên có cơ hội và môi trường tốt để thể hiện khả năng của bản thân. Một số hoạt động được tổ chức gần đây như: Lễ chào mừng Nhà giáo VN 20/11, Hitech tham gia giải bóng đá GELEX CUP 2016, hoạt động tình nguyện tại Sapa, chương trình hướng nghiệp,….

   Sinh viên Cao đẳng Công nghệ Hà Nội mừng ngày Nhà giáo VN 20/11Sinh viên Cao đẳng Công nghệ Hà Nội mừng ngày Nhà giáo VN 20/11

   Chiến sĩ Xanh Hitech ở vùng caoChiến sĩ Xanh Hitech ở vùng cao

   Tiết mục văn nghệ của sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội (Nguồn: Youtube – Tuyền Vũ)

   Nguồn: Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

   Địa điểm