Trường Cao Đẳng Công nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung | Edu2Review
🔔 Thông báo tuyển sinh: Du học nghề tại Đức miễn 100% học phí. Nhận lương trong khi học.
🔔 Thông báo tuyển sinh: Du học nghề tại Đức miễn 100% học phí. Nhận lương trong khi học.
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Công nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung

    Trường Cao Đẳng Công nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung
    Trường Cao Đẳng Công nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung
    Trường Cao Đẳng Công nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung
    Trường Cao Đẳng Công nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   5 ngành

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 03 năm

   Khối lượng kiến thức: 99 tín chỉ (chưa kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN)

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham dự và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy quốc gia - Khối A, A1

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng(CNKTXD) có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương xứng để đáp ứng các yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng. Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để thực hiện các công việc: Thiết kế, thi công và tổ chức quản lý vận hành các công trình thuộc một trong những chuyên ngành sau: Xây dựng công trình thuỷ lợi, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình giao thông.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Có kiến thức giáo dục đại cương; kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành thuộc một trong các chuyên ngành sau: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình thuỷ lợi; Xây dựng công trình giao thông. Sinh viên còn được cung cấp kiến thức thực hành và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thông qua các học phần thực hành, thực tập tương ứng với chuyên ngành đào tạo.

   Về kỹ năng

   - Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, thi công và tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các dự án xây dựng công trình mới, sửa chữa nâng cấp công trình cũ có qui mô vừa (hoặc nhỏ) thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi; công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tham gia lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, thi công và tư vấn giám sát kỹ thuật các công trình lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư.

   - Có khả năng nghiên cứu sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm để có thể thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp nêu trên và theo học các chương trình đào tạo cao hơn.

   - Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp.

   - Có khả năng nghiên cứu, cập nhật và vận dụng các tiến bộ khoa học, các qui trình, quy phạm mới vào các công việc chuyên môn được giao.

   - Đạt các chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh theo quy định.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, quản lý vận hành công trình thuộc chuyên ngành đào tạo; làm việc tại các ban quản lý dự án xây dựng, các phòng quản lý chuyên ngành (về xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng thuỷ lợi, xây dựng giao thông) thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện.

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ điều kiện để học liên thông lên Đại học hệ chính qui.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

   Cấp, thoát nước

   Cấp thoát nước
   1 tháng
   Cấp thoát nước
   1 tháng

   Quản lý đất đai

   Quản lý đất đai
   1 tháng
   Quản lý đất đai
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 03 năm

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 96 tín chỉ(chưa kể học phần giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN)

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chương trình là đào tạo Cử nhân Quản lý đất đai trình độ cao đẳng, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý đất đai, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có đủ kiến thức cơ bản về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và Pháp luật Việt Nam

   - Có đủ kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở và chuyên môn

   - Có đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu và khắc phục mọi khó khăn trong nghề nghiệp.

   - Nắm vững và áp dụng được các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở, pháp luật về tài nguyên môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành vào công tác quản lý đất đai

   - Nắm vững và áp dụng được các quy định về quản lý, chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính trong công tác quản lý đất đai

   - Nắm vững và vận dụng được quy trình thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất; thống kê - kiểm kê đất đai, nhà ở

   - Nắm vững và vận dụng được các nội dung về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất

   - Nắm vững và vận dụng được phương pháp phân loại, bảo quản, khai thác hồ sơ, tư liệu địa chính.

   Về kỹ năng

   - Sử dụng được máy kinh vĩ, máy thủy bình và các dụng cụ đo đạc trắc địa để đo góc, đo dài, đo cao; lập lưới khống chế đo vẽ mặt bằng và độ cao, đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính, địa hình

   - Chỉnh lý được bản đồ địa chính, lập và chỉnh lý các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý đất đai như bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất

   - Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai

   - Tổ chức thực hiện được phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

   - Lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế

   - Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai

   - Thực hiện được việc thu thập, bổ sung, phân loại tư liệu nhà đất; sắp xếp tư liệu; lập công cụ tra cứu, bảo quan tư liệu lưu trữ nhà đất

   - Sử dụng được các phần mềm Quản lý đất đai trong xây dựng các bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ địa chính,...lưu trữ và khai thác hồ sơ địa chính

   - Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin; kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng vận dụng kiến thức pháp luật về đất đai, nhà ở và tài nguyên môi trường trong công tác quản lý đất đai

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, người học thực hiện được nhiệm vụ của cử nhân Quản lý đất đai trình độ cao đẳng tại các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên môi trường. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ điều kiện để theo học ở các bậc đào tạo cao hơn tương ứng với ngành đã được đào tạo.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

   Kỹ thuật tài nguyên nước

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 03 năm

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 99 tín chỉ (chưa kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN)

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (CNKTTNN) có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương xứng để đáp ứng các yêu cầu nhân lực cho ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

   Sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện được các công việc quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng chống lũ lụt, hạn hán phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lê Nin- Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

   - Có nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước trong công cuộc xây dựng đất nước.

   - Có nhận thức và thực hiện đúng nghĩa vụ, quyền hạn của người công dân trong việc tham gia xây dựng đất nước.

   - Trung thành với tổ quốc, bảo vệ quyền lợi của đất nước

   - Yêu nghề nghiệp, tác phong lao động nghiêm túc, khoa học và kỷ luật.

   - Có trách nhiệm với công việc được giao, thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong quá trình lao động

   - Có lối sống lành mạnh, văn hoá, trung thực, giản dị

   Về kỹ năng

   - Được trang bị các Kiến thức giáo dục đại cương; Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực Kỹ thuật tài nguyên nước. Sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về thực hành, thực tập để đáp ứng các kỹ năng trong công việc.

   - Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, ngành và kiến thức về khoa học xã hội để giải quyết hiệu quả các vấn đề chuyên môn thuộc ngành kỹ thuật tài nguyên nước.

   - Có khả năng thiết kế toàn bộ hay từng hạng mục công trình vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước nhằm đạt được các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, đạo lý, sức khoẻ, an toàn lao động và đảm bảo phát triển bền vững. Tham gia thiết kế các công trình lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư.

   - Có khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

   - Có khả năng sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như các phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm để có thể nghiên cứu hay theo học các chương trình cao hơn.

   - Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp.

   - Có khả năng nghiên cứu, cập nhật và vận dụng các tiến bộ khoa học, các qui trình, quy phạm mới vào các công việc chuyên môn được giao.

   - Đạt các chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh theo qui định.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước có cơ hội công tác tại nhiều địa chỉ khác nhau: Các công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước như Tư vấn thiết kế; Xây dựng; Quản lý công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước và các cơ quan quản lý chuyên môn thuộc lĩnh vực tài nguyên nước. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ điều kiện để học liên thông lên Đại học hệ chính qui.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 03 năm

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 92 tín chỉ (chưa kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN)

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo trở thành cử nhân cao đẳng ngành kế toán, có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh- quản lý và sức khoẻ tốt. Hiểu được những kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế - xã hội,nắm vững các kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán trong một doanh nghiệp hay một đơn vị sự nghiệp. Có kỹ năng thực hành tốt về nghề nghiệp kế toán trong đơn vị.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Được trang bị các kiến thức giáo dục đại cương về: Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Toán tin và Ngoại ngữ. Nắm vững các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán - Phân tích tài chính và Quản trị doanh nghiệp. Sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về thực hành, thực tập để đáp ứng các kỹ năng trong công việc

   Về kỹ năng

   - Có kỹ năng tác nghiệp thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

   - Có khả năng tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính ở các đơn vị.

   - Có khả năng đảm nhận các công việc khác trong quản trị doanh nghiệp hay quản lý tài chính đơn vị.

   - Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trư­ờng và hội nhập kinh tế quốc tế.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở bộ phận tài chính, kế toán của các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần, các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp có đủ điều kiện để học liên thông lên đại học hệ chính quy.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung

   Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung với tiền thân là Trường Trung học Thủy lợi 2 được thành lập vào ngày 29 tháng 6 năm 1976.

   Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung

   Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung (Nguồn: nguoiquangxaque)

   Sau khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, Bô Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thành lập tTrường Trung học Kỹ thuật Thủy lợi Trung Bộ, nằm một trong 3 Trường Trung học chuyên nghiệp.

   Trường Trung học kỹ thuật Thủy lợi Trung bộ, gọi tắt là Trường Trung học Kỹ thuật Thủy lợi 2 nằm tại thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ. Trường đảm nhận vai trò đào tạo cán bộ Trung học kỹ thuật Thủy lợi thuộc 5 ngành: Thủy công, Thủy nông, Thi công, Địa hình và Địa chất công trình để thực hiện nhiệm vụ của ngành, hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Duyên hải Miền trung và Tây Nguyên.

   Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung chuyên đào tạo học viên trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý kinh tế và công nhân kỹ thuật (Nguồn: Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam)

   Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung chuyên đào tạo học viên trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý kinh tế và công nhân kỹ thuật (Nguồn: Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam)

   Năm 1985, thi hành Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng sắp xếp lại một bước mạng lưới Trường Trung học chuyên nghiệpNgày 09/7/1985 Bộ Thủy lợi quyết định sát nhập Trường Nghiệp vụ 2, đóng tại thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên vào Trường Trung học kỹ thuật Thủy lợi 2 và đổi tên thành trường Trung học Thủy lợi 2.

   Ngày 14/01/2009, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ký Quyết định thành lập Trường Cao đẳng công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Thủy lợi 2.

   Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội". Trường đã đào tạo hơn 10,000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường trong các lĩnh vực: kỹ thuật, quản lý kinh tế và công nhân kỹ thuật. Trường luôn nỗ lực đổi mới mục tiêu, chương trình và loại hình đào tạo nhằm giúp sinh viên đáp ứng với môi trường của ngành và nhu cầu xã hội.

   Hợp tác quốc tế (Nguồn: Youtube)

   Sứ mệnh

   Với mục đích lấy việc đào tạo nguồn nhân lực thủy lợi làm trọng điểm, trường mong muốn phát triển thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực uy tín, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ góp phần phát triển vào xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, đặc biệt khu vực nông thôn miền Trung và Tây nguyên.

   Tầm nhìn

   Trường phấn đấu phát triển thành cơ sở đào tạo có thương hiệu của khu vực, hỗ trợ các khoá đào tạo, bồi dưỡng và các dịch vụ tư vấn, tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm đáp ứng những yêu cầu cần thiết trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong khu vực.

   Thành tích

   Năm 1981: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba
   Năm 1991: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì
   Năm 1996: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất
   Năm 2001: Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng ba
   Năm 2006: Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhì

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung

   Địa điểm