Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt - Hàn | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt - Hàn

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Ngành

Truyền thông đa phương tiện

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Ngành

Quản trị mạng máy tính

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Ngành

Lập trình máy tính

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Ngành

Thương mại điện tử

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Ngành

Quan hệ công chúng

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

Ngành

Tin học văn phòng

Marketing du lịch

Marketing du lịch

Marketing du lịch

Ngành

Marketing du lịch

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn Quốc

Ngành

Tiếng Hàn Quốc

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Ngành

Điện dân dụng

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing

Báo chí

Báo chí

Báo chí

Ngành

Báo chí
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm