Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt - Hàn | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt - Hàn

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

16 khóa học

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
1 tháng

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện
1 tháng

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính
1 tháng

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử
1 tháng

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn
1 tháng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
1 tháng

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch
1 tháng

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng
1 tháng

Marketing du lịch

Marketing du lịch
1 tháng

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa
1 tháng

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn Quốc
1 tháng

Điện dân dụng

Điện dân dụng
1 tháng

Marketing

Marketing
1 tháng

Báo chí

Báo chí
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm