Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM

8.6
Tốt
5 đánh giá

Chương trình

9 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Khối lượng kiến thức: 77 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điều khiển tự động, đồng thời có khả năng quản lý nhóm lao động của một cơ quan, doanh nghiệp;

Có khả năng lắp đặt hệ thống điều khiển tự động;

Có khả năng làm việc nhóm;

Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động;

Sử dụng thành thạo máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;

Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể;

Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế, phân tích các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển;

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tự động thông dụng để đo kiểm các thông số linh kiện và mạch;

Đọc được các bản vẽ mạch điện – điện tử - tự động;

Nhận diện chính xác, phân biệt và đo kiểm được các linh kiện điện – điện tử - tự động trên một bản vẽ cụ thể.

Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo lường trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển tự động;

Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng được một số thiết bị (phần cứng và phần mềm) và hệ thống điều khiển tự động;

Sử dụng được các tính năng thông dụng của máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn, … cụ thể;

Cơ hội nghề nghiệp:

Các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp sử dụng các dây chuyền điều khiển và tự động hóa (nhà máy điện, các dây chuyền sản xuất của các nhà máy sản xuất xi măng, sắt thép, nhà máy bia, nhà máy nước giải khát, nhà máy chế biến thủy hải sản,...);

Các bộ phận bảo hành, bảo trì các thiết bị và dây chuyền điều khiển và tự động hóa;

Các công ty buôn bán thiết bị và dây chuyền điều khiển và tự động hóa.

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Khối lượng kiến thức: 77 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông và mạng truyền thông; đồng thời có khả năng tổ chức, quản lý một mạng thông tin, viễn thông nội bộ của một cộng đồng dân cư hay một cơ quan, doanh nghiệp;

Có khả năng tham gia thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện tử, viễn thông;

Có khả năng làm việc nhóm;

Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động;

Sử dụng các tính năng thông dụng của máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;

Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể bằng powerpoint;

Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế, phân tích các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển;

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tử thông dụng để đo kiểm các thông số linh kiện và mạch.

Kỹ năng:

Vẽ được mạch mô phỏng và mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng một trong các phần mềm thiết kế điện tử như OrCad, MultiSim, Eagle, Proteus, ...

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử tương tự và số;

Sử dụng được các tính năng thông dụng của máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn, ... cụ thể;

Cơ hội nghề nghiệp:

Các công ty, tập đoàn viễn thông;

Các công ty buôn bán, phân phối thiết bị điện tử - viễn thông;

Các bộ phận bảo hành, bảo trì thiết bị điện tử - viễn thông;

Các bộ phận thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống mạng viễn thông và dịch vụ internet;

Các đài phát thanh - truyền hình;

Các cơ quan nhà nước về thông tin - truyền thông.

Truyền thông & mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Khối lượng kiến thức: 74 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

 • Đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp có trang bị Server (cần chuyên viên quản trị mạng và dữ liệu) như: Web Server, Database Server, Mail Server, Cloud Server.
 • Sinh viên làm việc theo đúng chuyên ngành và lương theo cam kết với trường (đính kèm cam kết)
 • Sinh viên ITC ưu tiên phát triển Kỹ năng mềm, Ngoại ngữ, và Kỹ năng cứng theo thứ tự ưu tiên.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tự học
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày
 • Kỹ năng tìm kiếm
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Khoa học máy tính
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Khối lượng kiến thức: 77 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Cao đẳng kỹ thuật máy tính:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Có kiến thức chuyên môn vững vàng để giải quyết các công việc cụ thể sau đây:

• Lắp đặt, quản trị một hệ thống máy tính:Lắp ráp, cài đặt, chẩn đoán, sửa chữa được một máy tính đơn; Thiết kế, lắp đặt được một hệ thống mạng máy tính; Cài đặt được các phần mềm của hệ thống mạng máy tính ;

• Thiết kế, phát triển các hệ thống điều khiển số kết nối máy tính:Thiết kế được các giao diện điều khiển trên máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình; Thiết kế được các mạch điện tử giao tiếp máy tính;

• Phát triển các hệ thống nhúng cơ bản.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Đọc được các bản vẽ mạch điện tử; Nhận diện chính xác và phân biệt được các linh kiện điện tử trên một bản vẽ cụ thể; Thực hiện được công việc mô phỏng các mạch số, mạch vi điều khiển bằng công cụ máy tính;

Ứng dụng được các kiến thức phần cứng vi điều khiển và các mạch điện tử số vào việc thiết kế các hệ thống điện tử thừa hành;

Vận dụng được các kiến thức lập trình vào việc thiết kế các giao diện điều khiển (trên máy tính) các hệ thống điện tử bên ngoài;

Phác họa được các giản đồ thuật toán vi điều khiển trong ứng dụng giao tiếp máy tính điều khiển các hệ thống điện tử bên ngoài;

Trình bày và ứng dụng được các nguyên tắc bảo mật vào việc bảo mật một hệ thống mạng máy tính cụ thể;

Phát triển được các hệ thống nhúng cơ bản dựa trên cơ sở kiến thức lập trình với các ngôn ngữ Verilog, VHDL…

Kỹ năng:

Vẽ được mạch mô phỏng và mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng các phần mềm thiết kế điện tử;

Vận hành các thiết bị đo để kiểm tra các linh kiện, nguồn cấp điện, các mạch công suất, ... của một máy tính cụ thể;

Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn,...cụ thể;

Cơ hội nghề nghiệp:

Các nhà máy sản xuất máy tính;

Các công ty buôn bán, phân phối máy tính và các thiết bị máy tính;

Các bộ phận bảo hành, bảo trì máy tính, mạng máy tính;

Các bộ phận quản trị mạng máy tính;

Các dây chuyền sản xuất có ứng dụng điều khiển tự động bằng máy tính.

Tài Chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Khối lượng kiến thức: 75 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về tài chính ngân hàng;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

 • Có hiểu biết cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội và nhân văn, tạo nền tảng tiếp thu và vận dụng kiến thức chuyên môn trong đời sống thực tế;
 • Nắm vững kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh tiền tệ ngân hàng (tài chính tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, kế toán ngân hàng, tín dụng, thanh toán, thị trường tài chính ….);
 • Có khả năng phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp;
 • Có khả năng thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ tín dụng;
 • Có khả năng thực hành công tác kế toán, thanh toán nội địa và quốc tế;
 • Có khả năng thực hành một số nghiệp vụ chuyên môn trên thị trường tiền tệ và chứng khoán.

Kỹ năng:

 • Vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng trong quá trình xử lí công việc chuyên môn;
 • Tìm kiếm, phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư…
 • Làm công tác giao dịch viên, nhân viên tín dụng, thanh toán, chăm sóc khách hàng, kinh doanh thẻ, thu ngân, đầu tư tài chính, kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ…trong các ngân hàng thương mại
 • Làm công tác thanh tra, giám sát, pháp chế, quản lý, xây dựng chính sách tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương.
 • Làm công tác tín dụng, ngân quỹ tại các quỹ tín dụng, công ty tài chính.
 • Làm công tác tư vấn, kinh doanh chứng khoán tại các công ty chứng khoán.

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Khối lượng kiến thức: 74 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

 • Đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp sản xuất phần mềm bệnh viện. Sinh viên tốt nghiệp làm chuyện viên quản lý các hệ thống quản lý bệnh viện, phòng khám đa khoa. Nhu cầu chuyên viên hệ thống thông tin Y tế cho đến năm 2030 là trên 10.000 (mười ngàn) nhân lực – bao gồm Hospital Information System và Healthcare Information System.
 • Sinh viên làm việc theo đúng chuyên ngành và lương theo cam kết với trường (đính kèm cam kết)
 • Sinh viên ITC ưu tiên phát triển Kỹ năng mềm, Ngoại ngữ, và Kỹ năng cứng theo thứ tự ưu tiên.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tự học
 • Kỹ năng đặt tên
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Khối lượng kiến thức: 75 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng theo định hướng thực hành. Sinh viên ra trường có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, có đạo đức nghề nghiệp; đủ khả năng giải quyết công việc về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn để nâng cao trình độ trong tương lai.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

 • Vận dụng các kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, pháp luật trong công việc.
 • Sử dụng được các kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ để phục vụ cho công việc kế toán.
 • Vận dụng được pháp luật kế toán hiện hành để tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 • Vận dụng các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán trong việc xử lý công việc của kế toán.
 • Xử lý được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cơ quan, đơn vị.

Kỹ năng:

 • Thực hiện được các công việc của kế toán liên quan đến từng phần hành kế toán cụ thể.
 • Vận dụng, tổng hợp được các kiến thức chuyên ngành để tổ chức công tác kế toán tại cơ quan, đơn vị.
 • Tổng hợp số liệu kế toán.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo, tổng hợp, phân tích số liệu.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Có đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, các định chế tài chính trung gian như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng …
 • Có thể dự tuyển đào tạo theo hình thức liên thông tại một số trường đại học để để lấy bằng đại học.

Đánh giá

5 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
9.3
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.2
HĐ ngoại khoá
8.6
Cơ hội việc làm
8.9
Tiến bộ bản thân
8.2
Thủ tục hành chính
8.2
Quan tâm sinh viên
8.2
Hài lòng về học phí
9.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.2
Giảng viên
9.3
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.2
HĐ ngoại khoá
8.6
Cơ hội việc làm
8.9
Tiến bộ bản thân
8.2
Thủ tục hành chính
8.2
Quan tâm sinh viên
8.2
Hài lòng về học phí
9.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.2

Chi tiết từ học viên

Trung Quốc
Trung Quốc
 

Đánh Giá Về Môi Trường Học Và Chất Lượng Giảng Dạy

Đã học khoá học: Sinh viên Khóa 18 tại đây.

Ưu điểm

Môi trường học thoáng mát thân thiện, giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm và chất liệu vật chất đang cải thiện phù hợp với thời đại hiện nay đáp úng được nhu cầu học và nghiêm cứu cho sinh viên.

Điểm cần cải thiện

Nên gắn máy lạnh tất cả các phòng và cần hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên ở xa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu các bạn muốn học chuyên nghành về Công nghệ thông tin nên chọn trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Trần Trung Việt
Trần Trung Việt
 

Itc Sự Chọn Lựa Của Tôi

Đã học khoá học: Sinh viên khóa 2 tại đây.

Ưu điểm

Là ngôi trường mang đến nhiều kiến thức nền tảng, nhiều kỹ năng giúp chúng ta dễ thích nghi với công việc, cuộc sống sau khi ra trường. Luôn rèn luyện tư duy phát triển bản thân không ngừng về cả trình độ và phẩm chất cá nhân.

Điểm cần cải thiện

Gắn kết nhiều hơn Cựu sinh viên, xây dựng văn hóa sinh viên CNTT

Trải nghiệm và lời khuyên

Sự lựa chọn đúng đắng là khi chúng ta tìm được niềm đam mê trong học tập và công việc. Vì thế, hãy học tập và trở thành người giỏi trong một nghề bình thường các bạn nhé!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Môi Trường Tốt

Đã học khoá học: HTTT tại đây.

Ưu điểm

Trường xây lại đẹp

Điểm cần cải thiện

Wifi yếu, bãi giữ xe quá nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên thân thiện, dễ gần. Học phí khác ok so với mặt bằng chung. Cơ hôi nghề nghiệp tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Trường Nhựt
Trường Nhựt
 

Tốt Nhất Trong Cntt

Đã học khoá học: công nghệ thông tin tại đây.

Ưu điểm

trường đạo tạo cũng khá nhiều ngành nghề,không chỉ ngành công nghệ, chất lượng cũng tốt, khuôn viên trường đẹp, bãi giữ xe rộng rãi

Điểm cần cải thiện

mình cảm thấy trường cũng không có nhược điểm gì nhiều, chỉ thấy các công nhân vệ sinh với bảo vệ hơi khó tính, hay cáu gắt với sinh viên một chút

Trải nghiệm và lời khuyên

mình cũng có tham gia các câu lạc bộ tiếp xúc với nhiều bạn nhiều ngành nghề khác nhau, các bạn rất năng động và nhiệt tình, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, có trách nhiệm, các giảng viên lại rất vui tính cũng rất hay giúp đỡ sinh viên khi cần

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm