Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM

   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
   4 hình 3 video
   8.4
   Tốt
   5 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   9 ngành

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 năm.

   Khối lượng kiến thức: 77 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa:

   Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

   Có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điều khiển tự động, đồng thời có khả năng quản lý nhóm lao động của một cơ quan, doanh nghiệp;

   Có khả năng lắp đặt hệ thống điều khiển tự động;

   Có khả năng làm việc nhóm;

   Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động;

   Sử dụng thành thạo máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;

   Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể;

   Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế, phân tích các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển;

   Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tự động thông dụng để đo kiểm các thông số linh kiện và mạch;

   Đọc được các bản vẽ mạch điện – điện tử - tự động;

   Nhận diện chính xác, phân biệt và đo kiểm được các linh kiện điện – điện tử - tự động trên một bản vẽ cụ thể.

   Kỹ năng:

   Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo lường trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển tự động;

   Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng được một số thiết bị (phần cứng và phần mềm) và hệ thống điều khiển tự động;

   Sử dụng được các tính năng thông dụng của máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;

   Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn, … cụ thể;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp sử dụng các dây chuyền điều khiển và tự động hóa (nhà máy điện, các dây chuyền sản xuất của các nhà máy sản xuất xi măng, sắt thép, nhà máy bia, nhà máy nước giải khát, nhà máy chế biến thủy hải sản,...);

   Các bộ phận bảo hành, bảo trì các thiết bị và dây chuyền điều khiển và tự động hóa;

   Các công ty buôn bán thiết bị và dây chuyền điều khiển và tự động hóa.

   Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

   Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 năm.

   Khối lượng kiến thức: 77 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

   Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

   Có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông và mạng truyền thông; đồng thời có khả năng tổ chức, quản lý một mạng thông tin, viễn thông nội bộ của một cộng đồng dân cư hay một cơ quan, doanh nghiệp;

   Có khả năng tham gia thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện tử, viễn thông;

   Có khả năng làm việc nhóm;

   Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động;

   Sử dụng các tính năng thông dụng của máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;

   Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể bằng powerpoint;

   Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế, phân tích các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển;

   Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tử thông dụng để đo kiểm các thông số linh kiện và mạch.

   Kỹ năng:

   Vẽ được mạch mô phỏng và mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng một trong các phần mềm thiết kế điện tử như OrCad, MultiSim, Eagle, Proteus, ...

   Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử tương tự và số;

   Sử dụng được các tính năng thông dụng của máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;

   Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn, ... cụ thể;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Các công ty, tập đoàn viễn thông;

   Các công ty buôn bán, phân phối thiết bị điện tử - viễn thông;

   Các bộ phận bảo hành, bảo trì thiết bị điện tử - viễn thông;

   Các bộ phận thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống mạng viễn thông và dịch vụ internet;

   Các đài phát thanh - truyền hình;

   Các cơ quan nhà nước về thông tin - truyền thông.

   Truyền thông & mạng máy tính

   Truyền thông và mạng máy tính
   1 tháng
   Truyền thông và mạng máy tính
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 năm.

   Khối lượng kiến thức: 74 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   • Đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp có trang bị Server (cần chuyên viên quản trị mạng và dữ liệu) như: Web Server, Database Server, Mail Server, Cloud Server.
   • Sinh viên làm việc theo đúng chuyên ngành và lương theo cam kết với trường (đính kèm cam kết)
   • Sinh viên ITC ưu tiên phát triển Kỹ năng mềm, Ngoại ngữ, và Kỹ năng cứng theo thứ tự ưu tiên.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kỹ năng:

   • Kỹ năng giải quyết vấn đề
   • Kỹ năng tự học
   • Kỹ năng giao tiếp và trình bày
   • Kỹ năng tìm kiếm
   • Kỹ năng làm việc nhóm

   Công nghệ kỹ thuật máy tính

   Khoa học máy tính
   1 tháng
   Khoa học máy tính
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 năm.

   Khối lượng kiến thức: 77 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo Cử nhân Cao đẳng kỹ thuật máy tính:

   Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

   Có kiến thức chuyên môn vững vàng để giải quyết các công việc cụ thể sau đây:

   • Lắp đặt, quản trị một hệ thống máy tính:Lắp ráp, cài đặt, chẩn đoán, sửa chữa được một máy tính đơn; Thiết kế, lắp đặt được một hệ thống mạng máy tính; Cài đặt được các phần mềm của hệ thống mạng máy tính ;

   • Thiết kế, phát triển các hệ thống điều khiển số kết nối máy tính:Thiết kế được các giao diện điều khiển trên máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình; Thiết kế được các mạch điện tử giao tiếp máy tính;

   • Phát triển các hệ thống nhúng cơ bản.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đọc được các bản vẽ mạch điện tử; Nhận diện chính xác và phân biệt được các linh kiện điện tử trên một bản vẽ cụ thể; Thực hiện được công việc mô phỏng các mạch số, mạch vi điều khiển bằng công cụ máy tính;

   Ứng dụng được các kiến thức phần cứng vi điều khiển và các mạch điện tử số vào việc thiết kế các hệ thống điện tử thừa hành;

   Vận dụng được các kiến thức lập trình vào việc thiết kế các giao diện điều khiển (trên máy tính) các hệ thống điện tử bên ngoài;

   Phác họa được các giản đồ thuật toán vi điều khiển trong ứng dụng giao tiếp máy tính điều khiển các hệ thống điện tử bên ngoài;

   Trình bày và ứng dụng được các nguyên tắc bảo mật vào việc bảo mật một hệ thống mạng máy tính cụ thể;

   Phát triển được các hệ thống nhúng cơ bản dựa trên cơ sở kiến thức lập trình với các ngôn ngữ Verilog, VHDL…

   Kỹ năng:

   Vẽ được mạch mô phỏng và mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng các phần mềm thiết kế điện tử;

   Vận hành các thiết bị đo để kiểm tra các linh kiện, nguồn cấp điện, các mạch công suất, ... của một máy tính cụ thể;

   Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;

   Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn,...cụ thể;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Các nhà máy sản xuất máy tính;

   Các công ty buôn bán, phân phối máy tính và các thiết bị máy tính;

   Các bộ phận bảo hành, bảo trì máy tính, mạng máy tính;

   Các bộ phận quản trị mạng máy tính;

   Các dây chuyền sản xuất có ứng dụng điều khiển tự động bằng máy tính.

   Tài Chính - Ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 năm.

   Khối lượng kiến thức: 75 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
   • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về tài chính ngân hàng;
   • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
   • Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Có hiểu biết cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội và nhân văn, tạo nền tảng tiếp thu và vận dụng kiến thức chuyên môn trong đời sống thực tế;
   • Nắm vững kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh tiền tệ ngân hàng (tài chính tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, kế toán ngân hàng, tín dụng, thanh toán, thị trường tài chính ….);
   • Có khả năng phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp;
   • Có khả năng thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ tín dụng;
   • Có khả năng thực hành công tác kế toán, thanh toán nội địa và quốc tế;
   • Có khả năng thực hành một số nghiệp vụ chuyên môn trên thị trường tiền tệ và chứng khoán.

   Kỹ năng:

   • Vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng trong quá trình xử lí công việc chuyên môn;
   • Tìm kiếm, phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn;
   • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
   • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư…
   • Làm công tác giao dịch viên, nhân viên tín dụng, thanh toán, chăm sóc khách hàng, kinh doanh thẻ, thu ngân, đầu tư tài chính, kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ…trong các ngân hàng thương mại
   • Làm công tác thanh tra, giám sát, pháp chế, quản lý, xây dựng chính sách tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương.
   • Làm công tác tín dụng, ngân quỹ tại các quỹ tín dụng, công ty tài chính.
   • Làm công tác tư vấn, kinh doanh chứng khoán tại các công ty chứng khoán.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Hệ thống thông tin

   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng
   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 năm.

   Khối lượng kiến thức: 74 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   • Đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp sản xuất phần mềm bệnh viện. Sinh viên tốt nghiệp làm chuyện viên quản lý các hệ thống quản lý bệnh viện, phòng khám đa khoa. Nhu cầu chuyên viên hệ thống thông tin Y tế cho đến năm 2030 là trên 10.000 (mười ngàn) nhân lực – bao gồm Hospital Information System và Healthcare Information System.
   • Sinh viên làm việc theo đúng chuyên ngành và lương theo cam kết với trường (đính kèm cam kết)
   • Sinh viên ITC ưu tiên phát triển Kỹ năng mềm, Ngoại ngữ, và Kỹ năng cứng theo thứ tự ưu tiên.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kỹ năng:

   • Kỹ năng giải quyết vấn đề
   • Kỹ năng tự học
   • Kỹ năng đặt tên
   • Kỹ năng làm việc nhóm

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 năm.

   Khối lượng kiến thức: 75 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng theo định hướng thực hành. Sinh viên ra trường có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, có đạo đức nghề nghiệp; đủ khả năng giải quyết công việc về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn để nâng cao trình độ trong tương lai.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Vận dụng các kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, pháp luật trong công việc.
   • Sử dụng được các kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ để phục vụ cho công việc kế toán.
   • Vận dụng được pháp luật kế toán hiện hành để tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.
   • Vận dụng các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán trong việc xử lý công việc của kế toán.
   • Xử lý được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cơ quan, đơn vị.

   Kỹ năng:

   • Thực hiện được các công việc của kế toán liên quan đến từng phần hành kế toán cụ thể.
   • Vận dụng, tổng hợp được các kiến thức chuyên ngành để tổ chức công tác kế toán tại cơ quan, đơn vị.
   • Tổng hợp số liệu kế toán.
   • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo, tổng hợp, phân tích số liệu.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Có đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, các định chế tài chính trung gian như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng …
   • Có thể dự tuyển đào tạo theo hình thức liên thông tại một số trường đại học để để lấy bằng đại học.

   Đánh giá

   5 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   9.2
   Cơ sở vật chất
   8.8
   Môi trường HT
   8.0
   HĐ ngoại khoá
   8.4
   Cơ hội việc làm
   8.8
   Tiến bộ bản thân
   8.0
   Thủ tục hành chính
   8.0
   Quan tâm sinh viên
   8.0
   Hài lòng về học phí
   9.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.0
   Giảng viên
   9.2
   Cơ sở vật chất
   8.8
   Môi trường HT
   8.0
   HĐ ngoại khoá
   8.4
   Cơ hội việc làm
   8.8
   Tiến bộ bản thân
   8.0
   Thủ tục hành chính
   8.0
   Quan tâm sinh viên
   8.0
   Hài lòng về học phí
   9.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.0

   Chi tiết từ học viên

   Trung Quốc
   Trung Quốc
    

   Đánh Giá Về Môi Trường Học Và Chất Lượng Giảng Dạy

   Đã học khoá học: Sinh viên Khóa 18 tại đây.

   Ưu điểm

   Môi trường học thoáng mát thân thiện, giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm và chất liệu vật chất đang cải thiện phù hợp với thời đại hiện nay đáp úng được nhu cầu học và nghiêm cứu cho sinh viên.

   Điểm cần cải thiện

   Nên gắn máy lạnh tất cả các phòng và cần hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên ở xa.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Nếu các bạn muốn học chuyên nghành về Công nghệ thông tin nên chọn trường

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Trần Trung Việt
   Trần Trung Việt
    

   Itc Sự Chọn Lựa Của Tôi

   Đã học khoá học: Sinh viên khóa 2 tại đây.

   Ưu điểm

   Là ngôi trường mang đến nhiều kiến thức nền tảng, nhiều kỹ năng giúp chúng ta dễ thích nghi với công việc, cuộc sống sau khi ra trường. Luôn rèn luyện tư duy phát triển bản thân không ngừng về cả trình độ và phẩm chất cá nhân.

   Điểm cần cải thiện

   Gắn kết nhiều hơn Cựu sinh viên, xây dựng văn hóa sinh viên CNTT

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Sự lựa chọn đúng đắng là khi chúng ta tìm được niềm đam mê trong học tập và công việc. Vì thế, hãy học tập và trở thành người giỏi trong một nghề bình thường các bạn nhé!

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Môi Trường Tốt

   Đã học khoá học: HTTT tại đây.

   Ưu điểm

   Trường xây lại đẹp

   Điểm cần cải thiện

   Wifi yếu, bãi giữ xe quá nhỏ

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Giáo viên thân thiện, dễ gần. Học phí khác ok so với mặt bằng chung. Cơ hôi nghề nghiệp tốt.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Trường Nhựt
   Trường Nhựt
    

   Tốt Nhất Trong Cntt

   Đã học khoá học: công nghệ thông tin tại đây.

   Ưu điểm

   trường đạo tạo cũng khá nhiều ngành nghề,không chỉ ngành công nghệ, chất lượng cũng tốt, khuôn viên trường đẹp, bãi giữ xe rộng rãi

   Điểm cần cải thiện

   mình cảm thấy trường cũng không có nhược điểm gì nhiều, chỉ thấy các công nhân vệ sinh với bảo vệ hơi khó tính, hay cáu gắt với sinh viên một chút

   Trải nghiệm và lời khuyên

   mình cũng có tham gia các câu lạc bộ tiếp xúc với nhiều bạn nhiều ngành nghề khác nhau, các bạn rất năng động và nhiệt tình, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, có trách nhiệm, các giảng viên lại rất vui tính cũng rất hay giúp đỡ sinh viên khi cần

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TP HCM (website: itc.edu.vn) không thua kém gì một trường đại học công nghệ thông tin về chất lượng và cả hoạt động cho sinh viên.

   Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP HCM (Information Technology College-ITC) đào tạo các chuyên gia trình độ cao đẳng và trung cấp trong 9 ngành: Công nghệ thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng. Kiên trì phương châm đào tạo Thực học, Thực nghiệp nên nhờ đó sinh viên ITC ra trường các khóa đều có việc làm phù hợp nhờ chất lượng đào tạo và những ngành nghề đào tạo đều là những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao.

   Lịch sử hình thành trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM

   Tháng 3 năm 2000 Hội đồng sáng lập do ông Đặng Văn Thân làm chủ tịch đã xin phép thành lập trường CĐ Dân lập Công nghệ Điện tử Tin học Viễn thông TP HCM. Ngày 27/04/2001 trường chính thức được khai trương và đưa vào hoạt động tại số 12 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP HCM. Do cái tên ban đầu quá dài nên sau 2 lần đổi tên trường đã được đổi tên thành Trường Cao Đẳng Dân Lập Công Nghệ Thông Tin TP HCM.

   Video giới thiệu về CĐ Công Nghệ Thông Tin ITC (Nguồn: Youtube – 20BE Production)

   Sứ mạng

   Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cam kết luôn nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực khoa học và công nghệ bậc cao đẳng cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước nói chung. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cho người học muốn vươn lên những tầm cao.

   Tầm nhìn

   Phấn đấu xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường Cao đẳng tư thục với nhiều hình thức đào tạo theo nhu cầu xã hội, với thế mạnh đào tạo sinh viên giỏi kỹ năng thực hành và thành thạo về công nghệ thông tin, từng bước nâng cấp lên thành một trường đại học đa ngành với chất lượng đào tạo chuẩn quốc gia.

   Đội ngũ nhân sự

   Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về đội ngũ giảng viên. Trường luôn đặt mục tiêu là tuyển chọn được những người có tài có đức để giúp sinh viên có cơ hội được phát triển tốt nhất.

   Đội ngũ giảng viên là các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kĩ sư, Cử nhân tốt nghiệp từ những trường ĐH lớn uy tín ở VN như Bách Khoa Đà Nẳng, ĐH Mở, ĐH Kinh Tế… chính vì thế kiến thức mà họ có khá chuyên môn và hiện đại. Họ là những vị giảng viên tuổi đời còn khá trẻ, nhưng họ lại là những người thông minh, nhạy bén nắm bắt tốt tâm lí những sinh viên trẻ tuổi.

   Hoạt động sinh viên

   Ngoài việc chú trọng vào công tác đào tạo chuyên môn, trường còn rất quan tâm đến những hoạt động ngoại khóa phục vụ cho nhu cầu hoạt động giải trí và thể hiện của sinh viên. Nếu ghé thăm trang web trường, ở mục tin sinh viên hầu như mỗi tháng đều có ít nhất 2 hoạt động trở lên. Mỗi chương trình được tổ chức format đặc trưng trong mỗi mùa theo lễ, hoặc những chương trình thường niên như Hỗ trợ vế xe về quê ăn tết, chương trình văn nghệ 20/11, Lễ hội Hallowen, Thứ 7 tình nguyện, Hành trình kết nối, Hiến máu tình nguyện, Hành trình về nguồn, Cuộc thi an toàn giao thông, Hội trại truyền thống, cuộc thi ca hát, thi sắc đẹp, thi tài năng - năng khiếu…

   Bên cạnh những chương trình hỗ trợ những mặt giải trí, tình nguyện, trường còn thường xuyên giúp sinh viên năng cao kiến thức, kĩ năng mềm thông qua những buổi hội thảo với nhiều chuyên đề hấp dẫn và rất cần thiết cho công việc sau này của sinh viên như Kĩ năng viết CV, kĩ năng trả lời phỏng vấn xin việc, kĩ năng hội nhập, khóa huấn luyện tác phong công nghiệp. Sinh viên trường khá hài lòng với những hoạt động mà nhà trường thực hiện, đây cũng là nơi giúp sinh viên có cơ hội được hòa nhập và tập sự năng động tích cực cho mình.

   Sinh viên ITC cùng nhau nhảy flashmob

   Sinh viên ITC cùng nhau nhảy flashmob

   Sinh viên ITC và những giọt máu nghĩa tình

   Sinh viên ITC và những giọt máu nghĩa tình

   Cơ sở vật chất

   Sở hữu 9ha đất và 14.000 m2 phòng học và phòng thực hành mới xây dựng khang trang bên công viên Đầm sen thành phố Hồ chí Minh, cùng đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm chúng tôi tự hào nằm trong số rất ít trường đạt chuẩn quốc gia hiện nay ở Việt Nam.

   Tổng quan cơ sở chính CĐ Công nghệ thông tin TP HCMTổng quan cơ sở chính CĐ Công nghệ thông tin TP HCM

   Với chuyên môn đào tạo các ngành chính về công nghệ và thông tin nên trường tập trung đầu tư cho thư viện các loại tài liệu và giáo trình thuộc các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử_Viễn thông, Kinh tế, Ngoại ngữ và các giáo trình phục vụ đào tạo giai đoạn đại cương như Toán, Lý, Hoá, Lịch sử Đảng, Triết học.... Và việc xã hội liên tục tiên tiến và đổi mới, trường luôn có gắn cập nhật tốt nhất những kiến thức mới để phục vụ công tác nghiên cứu của giảng viên và sinh viên trường.

   Phòng học hiện đại của ITC

   Phòng học hiện đại của ITC

   Điểm nổi bật

   Để sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng được ngay nhu cầu và điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp, Trường chủ trương trang bị thêm cho sinh viên các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng tin học, ngoại ngữ ngay từ những năm học đầu tiên; các sinh viên của Trường còn được hỗ trợ tham gia các khóa học lấy các chứng chỉ quốc tế về tin học của Microsoft, Cisco,… chứng chỉ ngoại ngữ của TOEIC,… là những điều kiện luôn được các doanh nghiệp ưu tiên khi tuyển dụng..

   Năm 2006, trường CĐ Công nghệ thông tin TP HCM trở thành trường suy nhất ở VN có viện đào tạo Cisco, theo chuẩn chuyên môn Quốc tế. Viện Cisco được thành lập bởi công ty đa quốc gia Cisco của Mỹ, một công ty hàng đầu sản xuất thiết bị và công nghệ mạng lớn của thế giới, chiếm 50% thị phần toàn cầu. Với những sinh viên mang chứng chỉ của Cisco được công nhận trên toàn cầu và được sự tin tưởng của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.

   Trường cũng là thành viên chính thức của tập đoàn Microsoft Academy. Chính vì thế mà sinh viên được học trên những phiên bản phần mền có hợp pháp và luôn được cập nhật những phiên bản mới nhất.

   Sinh viên được hỗ trợ bởi hệ thống hiện đại có tên E-learning. E-learning (được viết tắt từ cụm từ Electronic Learning) là thuật ngữ mới, nhưng nhanh chóng được ưa chuộng đặc biệt xuất phát từ các nước có nền giáo dục hiện đại. Theo đó, E-learning được hiểu là sự phân phát các nội dung học sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mang Internet, Intranet,… trong đó nội dung học có thể thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio… thông qua một máy tính hay TV; người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: e-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo video…

   Nguồn: Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM

   Địa điểm