Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp

   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp
   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp
   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp
   3 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   11 ngành

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Tin học văn phòng

   Tin học văn phòng
   1 tháng
   Tin học văn phòng
   1 tháng

   Tin học ứng dụng

   Tin học ứng dụng
   1 tháng
   Tin học ứng dụng
   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   Nắm được các kiến thức cơ sở ngành tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các học phần chuyên ngành, dễ dàng tiếp cận với công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu xã hội. Có kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu xã hội, thị trường lao động về công nghệ thông tin như: Kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, biết phân tích thiết kế hệ thống thông tin, khai thác sử dụng Internet, thiết lập được các kết nối ngoại vi, quản lý điều hành mạng máy tính, có kiến thức để lắp đặt sửa chữa bảo trì hệ thống máy tính ...

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí và làm việc sau khi tốt nghiệp

   - Các Trung tâm tin học.

   - Quản lý hệ thống máy tính của các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

   - Các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học. Các công ty ứng dụng, phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm.

   - Các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, trường công nhân kỹ thuật dạy nghề, các Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, các trường tiểu học, trung học cơ sở.

   Công nghệ may

   Công nghệ may
   1 tháng
   Công nghệ may
   1 tháng

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   - Có kiến thức chuyên sâu để tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các loại hình doanh nghiệp, cụ thể là thực hiện chức năng kế toán tài chính: Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh.

   - Hiểu và vận dụng pháp luật kế toán hiện hành (Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán) để tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn.

   - Có kiến thức cơ bản về phân tích và quản trị tài chính từ đó ứng dụng vào các thành hành và công việc tài chính tại doanh nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Có thể đảm nhận chức danh Kế toán viên phụ trách các phần hành kế toán tại các tổ chức kinh tế – xã hội (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp)

   - Có thể là các nhân viên kế toán tại các công ty dịch vụ kế toán

   - Trợ lý chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng.

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng

   Phiên dịch tiếng Anh du lịch

   Phiên dịch tiếng Anh thương mại
   1 tháng
   Phiên dịch tiếng Anh thương mại
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, biết cách vận hành sửa chữa và sử dụng các thiết bị, dụng cụ, máy đo đạc. Biết cách đo đạc thu thập các số liệu, xử lý kết quả đo được. Nắm được phương pháp thí nghiệm xác định một số tính chất cơ bản của đất, đá, vật liệu chủ yếu dùng trong xây dựng.

   Nắm được các qui trình, qui phạm trong vẽ kỹ thuật các chi tiết, kết cấu công trình nói chung, công trình dân dụng và công nghiệp nói riêng.

   Có kiến thức về vật liệu xây dựng, cơ học lý thuyết, sức bền vật liệu, trắc địa, địa chất công trình, cơ học đất, cơ học kết cấu, kết cấu thép -gỗ, kết cấu bê tông cốt thép, nền móng công trình, cấp thoát nước, máy xây dựng, kiến trúc dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật và tổ chức thi công, dự toán...

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng Công nghệ xây có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng... với các chức danh kỹ thuật viên, giám sát thi công, nhân viên, cán sự phòng kỹ thuật, kế hoạch, phòng dự án... và có thể làm công tác quản lý các tổ, đội sản xuất, thi công xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng
   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

   Nắm vững và thực hiện đúng chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kinh tế – tài chính. Sinh viên được trang bị kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành cũng như khả năng tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ.

   Sinh viên có kiến thức về tiền tệ – ngân hàng và các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thượng mại; hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính ngân hàng như: Công ty chứng khoán, công ty tài chính...và kiến thức về các hoạt động tài chính công ty.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước, ngân hàng trung ương... với vai trò nhân viên: trợ lý tín dụng, giao dịch, kế toán ngân hàng,...

   - Sinh viên có thể công tác tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng (công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm...) với vai trò chuyên viên: tư vấn và môi giới chứng khoán

   - Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, thương mại với vai trò chuyên viên: phân tích và hoạch định tài chính,...

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   Có kiến thức nền tảng về kinh tế và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành quản trị kinh doanh và các lĩnh vực quản trị khác như: quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị Marketing, quản trị chiến lược, quản trị dự án đầu tư, quản trị chất lượng, ... nhằm giúp cho mọi hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có kiến thức căn bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu quản trị. Nắm được phương thức hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như: chuyên viên phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự, hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý, các cấp trong bộ máy quản lý, ... ở tất cả các loại hình công ty và các tổ chức kinh tế - xã hội khác với vai trò là người thực hiện trực tiếp.

   - Có thể làm giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ của các tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Lịch sử hình thành

   Giới thiệu trường Cao đẳng Công nghiệp và Kinh tế Công nghiệp (nguồn: Youtube)

   Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2006 trên cơ sở Trường Trung học Xây lắp Điện. Là một trong số các trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Trường là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.

   Sứ mạng

   Sứ mạng của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng và nguồn lực của nhà trường, nó gắn kết chặt chẽ với nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước và được phổ biến công khai dưới nhiều hình thức.

   Sinh viên trường trong ngày lễ tốt nghiệp

   Cơ sở vật chất

   Thư viện có vốn tài liệu đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu học tập, NCKH cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên của trường và bạn đọc quan tâm về các lĩnh vực chuyên môn ở ngoài trường. Thư viện không ngừng đổi mới phương cách phục vụ, ứng dụng tin học hóa trong tra cứu thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

   Số phòng và diện tích phòng đủ để đáp ứng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu.

   Tất cả các máy tính của bộ phận hành chính cũng như dành cho giảng viên nghiên cứu và sinh viên thực tập đều được nối mạng và được kết nối Internet có dây và không dây.

   Trường có ký túc xá giải quyết đủ nhu cầu ở nội trú của sinh viên và đáp ứng được các điều kiện ở, sinh hoạt của sinh viên nội trú. Sinh viên có sân bãi để học tập sinh hoạt thể thao, văn nghệ, có nơi sinh hoạt văn hoá văn nghệ, nơi hoạt động ngoại khoá, giao lưu với các đơn vị ngoài trường. Quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trường đã và đang được triển khai qua từng giai đoạn. Các biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự an toàn luôn được chú ý thực hiện trong nhiều năm qua.

   Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

   Đội ngũ giảng viên

   Đội ngũ cán bộ quản lý trong các đơn vị có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động và sáng tạo trong công việc.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

   Địa điểm