TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

5 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 tháng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm