Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô | Edu2Review

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Chương trình

Thời gian đào tạo: 03 năm

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện - điện tử cơ bản; có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện - điện tử.

- Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khỏe để đảm bảo công việc

- Có tri thức cơ bản và khả năng thực hành về công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

- Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc

- Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện - điện tử

- Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện - điện tử và chuyển giao công nghệ.

- Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ

- Có khả năng tham gia thiết kế tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện – điện tử

- Có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về điện - điện tử.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.

Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Chương trình

Thời gian đào tạo: 03 năm

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có hiểu biết về các nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí như: chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất ...

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực cơ khí.

Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

Công nghệ kỹ thuật ôtô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ôtô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Chương trình

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 161 đơn vị học trình

Đối tượng tuyển sinh

- Văn hoá: Tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương

- Sức khoẻ: Theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Ytế Việt Nam

- Độ tuổi: Từ 18 trở lên

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng thành kỹ thuật viên có trình độ CĐKT, Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, năng lực chuyên môn.

Cơ hội nghề nghiệp

Tốt nghiệp ra trường đảm nhiệm chức năng của kỹ thuật viên cao đẳng ngành Kỹ thuật ôtô ở các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp… Khi được bồi dưỡng nghiệp vụ có thể làm cán bộ quản lý kỹ thuật, giáo viên kỹ thuật ôtô ở bậc đào tạo thấp hơn, tiếp tục học tập để đạt trình độ đại học và cao hơn.

Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Chương trình

Thời gian đào tạo: 03 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm