Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội

4 đánh giá
7.6
Khá
4 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Quản trị kinh doanh khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị kinh doanh khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác xã hội

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Ngành

Dịch vụ pháp lý

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Dược

Khoa học - Kỹ thuật

Dược

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Y sĩ đa khoa

Khoa học - Kỹ thuật

Y sĩ đa khoa

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Ngành

Điện dân dụng

Dược sĩ

Khoa học - Kỹ thuật

Dược sĩ

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Y sỹ

Khoa học - Kỹ thuật

Y sỹ

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.8
Cơ sở vật chất
7.5
Môi trường HT
7.9
HĐ ngoại khoá
8.1
Cơ hội việc làm
7.5
Tiến bộ bản thân
7.9
Thủ tục hành chính
7.6
Quan tâm sinh viên
7.5
Hài lòng về học phí
7.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.6
Giảng viên
7.8
Cơ sở vật chất
7.5
Môi trường HT
7.9
HĐ ngoại khoá
8.1
Cơ hội việc làm
7.5
Tiến bộ bản thân
7.9
Thủ tục hành chính
7.6
Quan tâm sinh viên
7.5
Hài lòng về học phí
7.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.6

Giới thiệu

Địa điểm