Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Hệ thống thông tin quản lý

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Hệ thống thông tin quản lý

   Thời lượng

   1 tháng

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan với ngành đào tạo;

   - Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành và chuyên ngành;

   - Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (theo quy định của Bộ GD&ĐT);

   - Hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng- an ninh và giáo dục thể chất, được nhà trường cấp chứng chỉ.

   - Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản để xây dựng các thuật toán, tối ưu các giải pháp trong công nghệ;

   - Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hiểu các khái niệm và viết được chương trình theo phương pháp hướng đối tượng;

   - Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống;

   - Hiểu các khái niệm chung về quy trình phát triển phần mềm, các kỹ thuật xây dựng một hệ thống phần mềm có chất lượng.

   - Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, tài chánh, ngân hàng, kinh tế làm cơ sở để ứng dụng tin học quản lý vào thực tiễn quản trị doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

   - Hiểu biết nguyên tắc tổ chức và quản lý dự án, quản lý thay đổi, hiểu biết các khía cạnh đạo đức, pháp lý và các đặc thù nghề nghiệp của việc quản lý HTTT ; Hiểu được vai trò của HTTT trong việc hỗ trợ công tác quản lý.

   - Có kiến thức về phát triển ứng dụng phần mềm và nghiên cứu ứng dụng về công nghệ phát triển phần mềm;

   - Tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế - xã hội. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc về CNTT trong các cơ quan nhà nước, nhà máy, xí nghiệp, dịch vụ thương mại.

   - Nghiên cứu và ứng dụng được các phần mềm quản lý, các ngôn ngữ lập trình phổ biến và các công cụ phát triển ứng dụng hiện đại dùng trong lĩnh vực kinh tế.

   Về kỹ năng

   - Vận dụng được các kiến thức khoa học xã hội và khoa học tự nhiên trong công nghệ và đời sống;

   - Khai thác và sử dụng được các dịch vụ thông dụng trên Internet;

   - Ứng dụng được các công nghệ trong CNTT để giải quyết các bài toán thực tế;

   - Thực hiện được việc phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm;

   - Phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt, thực hiện, kiểm thử, vận hành thử nghiệm và bảo trì các hệ thống trong lĩnh vực HTTT liên quan đến kinh tế và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn;

   - Có khả năng xác định và hoạch định HTTT, xác định được các yêu cầu, làm rõ các thông tin cần thiết và hỗ trợ trong việc thiết kế HTTT, thực hiện các thủ tục không phức tạp trong HTTT; có khả năng quản lý việc phát triển và vận hành HTTT.

   - Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm;

   - Hòa nhập và phát triển tốt trong môi trường làm việc mới;

   - Có kỹ năng giao tiếp được bằng văn bản, giao tiếp điện tử, đa truyền thông;

   - Thuyết trình được trước đám đông.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Chuyên viên tư vấn dịch vụ công nghệ thông tin trong các đơn vị, doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của xã hội hiện đại;

   - Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các bộ phận tin học, quản trị các HTTT trong các doanh nghiệp, các công ty, xí nghiệp, ngân hàng, các cơ quan nhà nước hay làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT, thiết kế và xây dựng phần mềm.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên