Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
   5 hình
   8.9
   Rất tốt
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   7 ngành

   Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

   - Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

   - Đạt trình độ ngoại ngữ B tiếng Anh (theo quy định của Bộ GDĐT), đạt trình độ tin học B (theo quy định của Bộ GDĐT).

   - Nhận thức được các vấn đề cơ bản về quốc phòng-an ninh và giáo dục thể chất.

   - Nắm vững kiến thức cơ sở ngành, từ đó có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành.

   - Áp dụng được các nguyên tắc, các biện pháp an toàn trong ngành điện-điện tử, có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Điện – Điện tử, hiểu biết các nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động các hệ thống phát, truyền tải, đặc biệt là phân phối và tiêu thụ điện; Hệ thống chiếu sáng; Hệ thống điều khiển tự động dây chuyền sản xuất.

   - Tính toán, thiết kế, bóc tách khối lượng, hiểu và triển khai thi công được từ các bản vẽ kỹ thuật điện, các bản vẽ mạch điện tử, các mạch điện điều khiển tự động như bản vẽ sơ đồ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, bản vẽ bố trí mặt bằng thiết bị.

   - Có khả năng thiết kế, gia công chế tạo các bo mạch chức năng về Kỹ thuật điện - Điện tử và chuyển giao công nghệ.

   Về kỹ năng

   - Thiết kế và vận hành hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch vụ công cộng: hệ thống Vi xử lý và điều khiển, PLC.

   - Thiết kế, vẽ và mô phỏng được các mạch điện tử trên máy tính, thi công thành thạo đa số mạch điện tử dân dụng và công nghiệp.

   - Lắp đặt, vận hành, sửa chữa được các thiết bị điện, điện tử trong công nghiệp.

   - Sửa chữa, vận hành và kiểm tra các loại thiết bị điện, máy điện AC, máy điện DC và máy biến áp trong công nghiệp và dân dụng.

   - Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án cung cấp điện có hiệu quả.

   - Có trình độ tin học B và sử dụng được phần mềm chuyên ngành: CAD trong kỹ thuật điện, ngôn ngữ lập trình Pascal, C, C++, lập trình PLC.

   - Có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp làm việc theo nhóm.

   - Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong công việc.

   - Tư vấn kỹ thuật Điện – Điện tử cho các cá nhân, tổ chức.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm trách vai trò kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử tại các cơ quan và cơ sở sản xuất, kinh doanh, sửa chữa.

   - Có khả năng tự tạo việc làm và khởi tạo doanh nghiệp.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Hệ thống thông tin quản lý

   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng
   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan với ngành đào tạo;

   - Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành và chuyên ngành;

   - Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (theo quy định của Bộ GD&ĐT);

   - Hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng- an ninh và giáo dục thể chất, được nhà trường cấp chứng chỉ.

   - Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản để xây dựng các thuật toán, tối ưu các giải pháp trong công nghệ;

   - Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hiểu các khái niệm và viết được chương trình theo phương pháp hướng đối tượng;

   - Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống;

   - Hiểu các khái niệm chung về quy trình phát triển phần mềm, các kỹ thuật xây dựng một hệ thống phần mềm có chất lượng.

   - Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, tài chánh, ngân hàng, kinh tế làm cơ sở để ứng dụng tin học quản lý vào thực tiễn quản trị doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

   - Hiểu biết nguyên tắc tổ chức và quản lý dự án, quản lý thay đổi, hiểu biết các khía cạnh đạo đức, pháp lý và các đặc thù nghề nghiệp của việc quản lý HTTT ; Hiểu được vai trò của HTTT trong việc hỗ trợ công tác quản lý.

   - Có kiến thức về phát triển ứng dụng phần mềm và nghiên cứu ứng dụng về công nghệ phát triển phần mềm;

   - Tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế - xã hội. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc về CNTT trong các cơ quan nhà nước, nhà máy, xí nghiệp, dịch vụ thương mại.

   - Nghiên cứu và ứng dụng được các phần mềm quản lý, các ngôn ngữ lập trình phổ biến và các công cụ phát triển ứng dụng hiện đại dùng trong lĩnh vực kinh tế.

   Về kỹ năng

   - Vận dụng được các kiến thức khoa học xã hội và khoa học tự nhiên trong công nghệ và đời sống;

   - Khai thác và sử dụng được các dịch vụ thông dụng trên Internet;

   - Ứng dụng được các công nghệ trong CNTT để giải quyết các bài toán thực tế;

   - Thực hiện được việc phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm;

   - Phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt, thực hiện, kiểm thử, vận hành thử nghiệm và bảo trì các hệ thống trong lĩnh vực HTTT liên quan đến kinh tế và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn;

   - Có khả năng xác định và hoạch định HTTT, xác định được các yêu cầu, làm rõ các thông tin cần thiết và hỗ trợ trong việc thiết kế HTTT, thực hiện các thủ tục không phức tạp trong HTTT; có khả năng quản lý việc phát triển và vận hành HTTT.

   - Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm;

   - Hòa nhập và phát triển tốt trong môi trường làm việc mới;

   - Có kỹ năng giao tiếp được bằng văn bản, giao tiếp điện tử, đa truyền thông;

   - Thuyết trình được trước đám đông.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Chuyên viên tư vấn dịch vụ công nghệ thông tin trong các đơn vị, doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của xã hội hiện đại;

   - Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các bộ phận tin học, quản trị các HTTT trong các doanh nghiệp, các công ty, xí nghiệp, ngân hàng, các cơ quan nhà nước hay làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT, thiết kế và xây dựng phần mềm.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Tài chính - Ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Trình bày được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước;

   - Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành;

   - Đạt trình độ ngoại ngữ: B Tiếng Anh (theo quy định của Bộ GD&ĐT);

   - Đạt trình độ tin học: B (theo quy định của Bộ GD&ĐT);

   - Nhận thức được các vấn đề cơ bản về quốc phòng- an ninh và giáo dục thể chất.

   - Hiểu kiến thức chung về kinh tế để vận dụng vào việc học các môn chuyên

   ngành, như: các phương thức sản xuất, quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa...; kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, nguyên lý kế toán, ....

   - Vận dụng kiến thức cơ sở về tài chính - tiền tệ - ngân hàng để học các môn chuyên ngành: Bản chất và chức năng của tiền tệ; Bản chất và chức năng của tài chính; Tài chính quốc tế; Chức năng và vai trò của thị trường tài chính; Các công cụ trên thị trường tài chính; Vai trò, chức năng của ngân hàng thương mại; Hệ thống tài khoản và các hình thức kế toán áp dụng trong ngân hàng thương mại.

   - Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng bao gồm: nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng trung ương, phân tích tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, …

   Về kỹ năng

   - Làm được các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại bao gồm: Lập, kiểm tra chứng từ trong thanh toán, huy động vốn, cho vay, cho thuê tài chính ...; Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ tín dụng; Thẩm định và lập báo cáo thẩm định hồ sơ khách hàng; Ra quyết định cho vay và soạn thảo hợp đồng tín dụng; Xác định chính xác số tiền cho vay, số tiền chiết khấu cho khách hàng; Theo dõi và thu nợ, thu lãi đúng thời hạn quy định trong hợp đồng tín dụng;

   - Làm được các nghiệp vụ thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định;

   - Vận dụng luật ngân hàng, luật chứng khoán, luật đầu tư và các văn bản luật khác liên quan đến công tác ngân hàng, tài chính;

   - Thẩm định tài chính dự án đầu tư;

   - Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng trong công tác chuyên môn;

   - Phân tích các hoạt động tài chính trong ngân hàng, doanh nghiệp;

   - Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, kỹ năng soạn thảo văn bản và làm việc theo nhóm;

   - Sử dụng phần mềm tin học văn phòng (Word, Exel);

   - Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng và ngoại ngữ chuyên ngành trong quá trình công tác.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm công tác chuyên môn về tài chính, ngân hàng trong các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính trung gian (công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, ...), các doanh nghiệp, ngân hàng chính sách xã hội với các vị trí giao dịch viên, cán bộ tín dụng, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên thẩm định dự án đầu tư ....

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Trình bày được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh, chủ chương đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước;

   - Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành;

   - Đạt trình độ ngoại ngữ: B (theo quyết định trình độ của Bộ GD&ĐT); đạt trình độ tin học: B (theo quyết định trình độ của Bộ GD&ĐT);

   - Có kiến thức để thực hiện các hoạt động marketing như: nghiên cứu thị trường, sản xuất sản phẩm, kinh doanh, thiết lập kênh phân phối, xác định giá bán và các hoạt động xúc tiến bán hàng của doanh nghiệp;

   - Có kiến thức để thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức như: Hoạch định, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân lực, công tác thù lao đãi ngộ người lao động;

   - Có kiến thức để tổ chức thực hiện công tác quản trị sản xuất tại doanh nghiệp; có kiến thức để thực hiện công tác quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh tại doanh nghiệp.

   Về kỹ năng

   - Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng kinh tế để đưa ra các quyết định đúng đắn;

   - Thành thạo quy trình vận hành doanh nghiệp từ đó sẵn sàng tham gia vào phối hợp với các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh;

   - Kiểm tra, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp;

   - Tư vấn thiết kế bộ máy quản lý doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực kinh doanh.

   - Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp, giao dịch với các đối tượng khác nhau, có khả năng thuyết trình;

   - Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và triển khai công nghệ;

   - Có tư duy độc lập, sáng tạo; có khả năng suy luận, kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại;

   - Biết khai thác, ứng dụng các phần mềm tin học liên quan đến ngành học;

   - Có kỹ năng soạn thảo văn bản.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm:

   - Cán bộ kinh doanh, các vị trí trong bộ phận, phòng ban chức năng hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ;

   - Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan với ngành đào tạo;

   - Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành và chuyên ngành;

   - Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (theo quy định của Bộ GD&ĐT);

   - Hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng- an ninh và giáo dục thể chất, được nhà trường cấp chứng chỉ.

   - Hiểu và vận dụng được các phương pháp phân tích tín hiệu, phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính trong các miền biểu diễn khác nhau;

   - Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản để xây dựng các thuật toán, tối ưu các giải pháp trong công nghệ;

   - Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hiểu các khái niệm và viết được chương trình theo phương pháp hướng đối tượng;

   - Hiểu được cơ chế hoạt động của hệ thống máy tính, các bộ phận, cấu trúc của máy tính;

   - Hiểu nguyên lý cơ bản chung hệ điều hành của máy tính;

   - Hiểu các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các bộ phận, các giao thức, cách thức truyền dữ liệu trên mạng;

   - Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống;

   - Hiểu các khái niệm chung về quy trình phát triển phần mềm, các kỹ thuật xây dựng một hệ thống phần mềm có chất lượng.

   - Có kiến thức về phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm;

   - Có kiến thức về phát triển ứng dụng phần mềm và nghiên cứu ứng dụng về công nghệ phát triển phần mềm;

   - Có kiến thức về các hệ thống mạng máy tính, các phương pháp nghiên cứu, thiết kế, phát triển và đánh giá các đối tượng tham gia vào mạng máy tính.

   Về kỹ năng

   - Vận dụng được các kiến thức khoa học xã hội và khoa học tự nhiên trong công nghệ và đời sống;

   - Sử dụng được ít nhất hai ngôn ngữ lập trình bậc cao;

   - Sử dụng các phần mềm thông dụng, khai thác, bảo trì máy tính cá nhân tốt;

   - Khai thác và sử dụng được các dịch vụ thông dụng trên Internet;

   - Ứng dụng được các công nghệ trong CNTT để giải quyết các bài toán thực tế;

   - Có kỹ năng thiết kế và hoàn thiện các hệ thống Mạng máy tính và Truyền thông;

   - Có khả năng quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông;

   - Thực hiện được quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm;

   - Thực hiên được việc phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm.

   - Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm;

   - Hòa nhập và phát triển tốt trong môi trường làm việc mới;

   - Có kỹ năng giao tiếp được bằng văn bản, giao tiếp điện tử, đa truyền thông

   - Thuyết trình được trước đám đông.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Làm cán sự, kỹ thuật viên Tin học trong các cơ quan tổ chức phát triển và ứng dụng CNTT trong khoa học kĩ thuật, kinh tế xã hội, trong các đơn vị đào tạo, nghiên cứu CNTT;

   - Làm chuyên viên quản trị mạng máy tính cho cơ quan, xí nghiệp, trường học;

   - Chuyên viên quản trị mạng, an ninh hệ thống, phụ trách quản trị hệ thống máy tính của cơ quan, đơn vị;

   - Chuyên viên tư vấn dịch vụ công nghệ thông tin trong các đơn vị, doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của xã hội hiện đại;

   - Giáo viên Tin học trong các trung tâm, các trường phổ thông.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Công nghệ may

   Công nghệ may
   1 tháng
   Công nghệ may
   1 tháng

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Trình bày được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước;

   - Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành;

   - Trình độ ngoại ngữ: B tiếng Anh (theo quy định của Bộ giáo dục)

   - Trình độ tin học: B (theo quy định của Bộ giáo dục)

   - Nhận thức được các vấn đề cơ bản về quốc phòng- an ninh và giáo dục thể chất.

   - Hiểu được những kiến thức cơ sở về Thiết bị may, Vật liệu may, Hình họa vẽ kỹ thuật... để vận dụng vào học các môn chuyên ngành

   - Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thiết kế quần áo cơ bản và thời trang, Thiết kế mẫu công nghiệp, Tổ chức quản lý sản xuất may công nghiệp, quản lý chất lượng sản phẩm may...

   Về kỹ năng

   - Thiết kế và cắt may được các sản phẩm may cơ bản và thời trang.

   - Xây dựng quy trình công nghệ cho các sản phẩm may.

   - Xây dựng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và triển khai sản xuất may công nghiệp.

   - Thiết kế và quản lý dây chuyền sản suất may công nghiệp.

   - Xử lý được các tình huống phát sinh trong sản xuất may công nghiệp.

   - Thiết kế và giác sơ đồ trên máy vi tính

   - Khả năng giao tiếp, thuyết trình, tập hợp, tiếp nhận và xử lý thông tin.

   - Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

   - Kỹ năng đào tạo và tự đào tạo.

   - Sử dụng tiếng Anh giao tiếp thông dụng và tiếng Anh chuyên ngành trong quá trình công tác.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Đảm nhiệm được các công việc trực tiếp tại các vị trí của dây chuyền may, nhân viên tiêu chuẩn, nhân viên thiết kế, nhân viên xây dựng định mức...

   - Cán bộ kỹ thuật, quản lý: Quản đốc, trưởng chuyền, tổ trưởng, trưởng bộ phận kỹ thuật, trưởng bộ phận KCS, cán bộ theo dõi đơn hàng...

   - Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề May - thời trang

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Trình bày được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước

   - Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

   - Đạt trình độ ngoại ngữ B Tiếng Anh (theo quy định của Bộ GD&ĐT), đạt trình độ tin học B (theo quy định của Bộ GD&ĐT)

   - Nhận thức được các vấn đề cơ bản về quốc phòng - an ninh và giáo dục thể chất.

   - Nắm vững kiến thức chung về kinh tế để vận dụng vào việc học các môn chuyên ngành: các phương thức sản xuất, quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa, tài chính- tiền tệ, kinh tế vi mô ....

   - Vận dụng kiến thức cơ sở về kế toán để học các môn chuyên ngành: các phương pháp kế toán (Phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá, tổng hợp cân đối kế toán); các hình thức kế toán áp dụng trong doanh nghiệp.

   - Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kế toán bao gồm: kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán xã, kế toán kho bạc, kế toán thương mại và dịch vụ, kế toán quản trị, tổ chức hạch toán kế toán, kiểm toán, kiến thức về thuế, quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh…

   Về kỹ năng

   - Làm được các phần hành của công tác kế toán bao gồm: Lập, kiểm tra chứng từ kế toán; định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; ghi các nghiệp vụ vào sổ sách kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo các hình thức kế toán; lập báo cáo kế toán tài chính theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán quy định và cung cấp báo cáo cho các bộ phận có liên quan; lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán đúng quy định

   - Làm được thanh toán thương mại trong nước và quốc tế theo quy định

   - Vận dụng luật kế toán, luật thuế và các văn bản luật khác liên quan đến công tác kế toán, tài chính

   - Tổ chức được công tác kế toán ở đơn vị

   - Sử dụng được phần mềm kế toán (Misa), tin học ứng dụng trong công tác chuyên môn

   - Phân tích các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

   - Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, kỹ năng soạn thảo văn bản và làm việc theo nhóm

   - Sử dụng phần mềm tin học văn phòng (Word, Exel)

   - Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng và ngoại ngữ chuyên ngành trong quá trình công tác.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm công tác kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp (xây lắp, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ…) và các đơn vị hành chính sự nghiệp, kho bạc, xã, phường, với các vị trí kế toán viên, cán bộ tài chính

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung

   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên thuộc hệ thống các trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương, các cơ sở đào tạo của Trường nằm giữa khu tam giác kinh tế phía bắc: Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh, sát quốc lộ 5 ( Hà Nội - Hải Phòng) và khu công nghiệp của hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh.

   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (thuộc Bộ Công Thương) được Thành lập theo Quyết định số 215/QĐ - BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Quản lý kinh tế Công nghiệp, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử hơn bốn mươi năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, đồng thời khẳng định kết quả của cả một quá trình phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, viên chức Nhà trường.

   Theo Quyết định 849/QĐ - TCCBĐT ngày 12 tháng 11 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Trường Quản lý kinh tế công nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trường kinh tế của Bộ, bao gồm:

   - Trường Cán bộ quản lý và nghiệp vụ kinh tế Địa chất ( Trường Trung học nghiệp vụ Địa chất cũ – thành lập tháng 7 năm 1965) thuộc Tổng cục Địa chất.

   - Trường Quản lý kinh tế công nghiệp Hoá chất ( thành lập tháng 4 năm 1970) thuộc Tổng cục Hoá chất.
   - Trường Trung học nghiệp vụ Tại chức ( thành lập tháng 10 năm 1967) thuộc Bộ Cơ khí luyện kim.

   Năm 2004, Bộ Công nghiệp lại có Quyết định số 1229/QĐ-TCCB ngày 28/5/2004 về việc sáp nhập Cơ sở chính của Trường Quản lý kinh tế công nghiệp (tại Hà Nội) vào Trường trung học kinh tế và chuyển trụ sở của Trường Quản lý kinh tế công nghiệp về Yên Mỹ - Hưng Yên.

   Từ năm 2004 đến nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên còn lại hai cơ sở: Cơ sở chính tại: Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên; Cơ sở 2 tại: Đồng Kỵ - Từ Sơn -Bắc Ninh.

   Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, gồm các ngành, nghề chủ yếu: Kế toán; Tài chính- Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ may-Thời trang; Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử; Gò hàn...

   Gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã đào tạo trên 40.000 cán bộ kinh tế - kỹ thuật ở các bậc học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của ngành và xã hội.

   Nhà hiệu bộ - Dự án ĐTXD công trình Nhà hiệu bộ - Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên

   Nhà hiệu bộ - Dự án ĐTXD công trình Nhà hiệu bộ - Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên (Nguồn: thongtintuyendungxuatkhaulaodongNhatBan)

   Mục tiêu phát triển

   Xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên thành một Trường trọng điểm đào tạo đa ngành, đa cấp; một cơ sở đào tạo chất lượng cao có uy tín, có thương hiệu trong ngành và xã hội. Không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ với các trường đại học, học viện và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

   Giới thiệu trường (Nguồn: Youtube)

   Hội thi “Dân vũ và nhảy flashmob HSSV trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên năm 2018”

   Hội thi “Dân vũ và nhảy flashmob HSSV trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên năm 2018” (Nguồn: truongcaodangcongnghiephungyen)

   Đội ngũ cán bộ

   Đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Với tổng số trên 230 người (trong đó trên 70% giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên). Quy mô đào tạo hiện nay của Trường vào khoảng trên 8.000 học sinh, sinh viên.

   Cơ sở vật chất

   Nhà trường có đầy đủ cỏ sở vật chất: Giảng đường, phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, phòng thực hành ( Kế toán-Tin học), phòng Hiclas, phòng Lab, xưởng thực hành ( Điện- Điện tử- May- Cơ khí), thư viện và các khu thể thao phục vụ cho việc học tập và rèn luyện của HSSV.

   Sứ mạng

   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao thuộc các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, như: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tin học quản lý, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ may, Cơ khí và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất - kinh doanh của ngành Công Thương và sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

   Lễ bế giảng lớp Đại học liên thông K11B - Đại học Kinh tế Quốc dân mở tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Lễ bế giảng lớp Đại học liên thông K11B - Đại học Kinh tế Quốc dân mở tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (Nguồn: truongcaodangcongnghiephungyen)

   Tầm nhìn

   Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đạt các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và phẩm chất. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình đào tạo. Phấn đấu nâng cấp Trường trở thành trường đại học trong những năm 2015-2020.

   Thành tựu

   Với bề dày lịch sử và thành tích trong đào tạo, Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

   - 01 Huân chương Độc lập Hạng Ba
   - 01 Huân chương Lao động Hạng Ba
   - 01 Huân chương Lao động Hạng Nhì
   - 01 Huân chương Lao động Hạng Nhất
   - 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
   - Nhiều năm Trường được Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận là Trường Tiên tiến xuất sắc; cờ thi đua xuất sắc toàn diện.
   - 07 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú
   - 03 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba
   - 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

   Ngoài ra Nhà trường còn được tặng thưởng nhiều Bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo; của UBND tỉnh Hưng Yên và UBND tỉnh Bắc Ninh. Đảng bộ Nhà trường liên tục được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tổ chức Lễ tuyên dương sinh viên đạt giải Nhất nghề Công nghệ thời trang Kì thi tay nghề quốc gia

   Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tổ chức Lễ tuyên dương sinh viên đạt giải Nhất nghề Công nghệ thời trang Kì thi tay nghề quốc gia, lần thứ X năm 2018 (Nguồn: truongcaodangcongnghiephungyen)

   Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

   Địa điểm