Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In

1 đánh giá
6.6
Trung bình
1 đánh giá

Chương trình

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân cao đẳng CNTT có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm được những kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, có kỹ năng khai thác và quản lý hệ thống thông tin máy tính, lập trình, thiết kế đồ họa máy tính…Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm đương các công tác về Công nghệ thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, xã hội nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực In – Truyền thông nói riêng. Ngoài ra sinh viên còn có khả năng học liên thông, liên kết lên các trình độ cao hơn.

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 153 Đơn vị học trình(ĐVHT)

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

Công nghiệp in

Công nghệ in

Công nghiệp in

Ngành

Công nghệ in

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Công nghệ in có trình độ ở bậc cao đẳng, có kiến thức cơ bản và năng lực cần thiết trong quá trình nghiên cứu, sản xuất và có khả năng tham gia vào công việc quản lý sản xuất trong công nghiệp in và bao bì.

Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Biết cách tự học nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của công nghệ.

Có khả năng học lên trình độ đại học và các bậc cao hơn.

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 152 đơn vị học trình.

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm