Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm | Edu2Review

Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực, thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực, thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Quản lý và bán hàng siêu thị

Quản trị bán hàng

Quản lý và bán hàng siêu thị

Ngành

Quản trị bán hàng

Công nghệ may và thời trang

Công nghệ may

Công nghệ may và thời trang

Ngành

Công nghệ may

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Ngành

Quản trị mạng máy tính

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Ngành

Điện dân dụng

Hóa phân tích

Khoa học - Kỹ thuật

Hóa phân tích

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Điện công nghiệp và dân dụng

Khoa học - Kỹ thuật

Điện công nghiệp và dân dụng

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm