Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

20 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 tháng

Quản lý và bán hàng siêu thị

Quản trị bán hàng
1 tháng

Công nghệ may và thời trang

Công nghệ may
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học
1 tháng

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính
1 tháng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học
1 tháng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng

Điện dân dụng

Điện dân dụng
1 tháng

Hóa phân tích

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Điện công nghiệp và dân dụng

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm