Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

23 khóa học

Công nghệ kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
1 tháng

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt
1 tháng

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính
1 tháng

Cắt gọt kim loại - tiện, phay, bào

Cắt gọt kim loại
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
1 tháng

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy
1 tháng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp
1 tháng

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học
1 tháng

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai
1 tháng

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch
1 tháng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp
1 tháng

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô
1 tháng

Công nghệ hàn

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm