Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Ngành

Công nghệ thông tin

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Ngành

Truyền thông và mạng máy tính

Cắt gọt kim loại - tiện, phay, bào

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại - tiện, phay, bào

Ngành

Cắt gọt kim loại

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Ngành

Công nghệ chế tạo máy

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Ngành

Điện tử công nghiệp

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Công nghệ hàn

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ hàn

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm