Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

10 đánh giá
7.8
Khá
10 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ may – Thiết kế thời trang

Công nghệ may

Công nghệ may – Thiết kế thời trang

Ngành

Công nghệ may

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Ngành

Công nghệ chế tạo máy

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Ngành

Điện tử công nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Công nghệ dệt

Công nghệ dệt

Công nghệ dệt

Ngành

Công nghệ dệt

Công nghệ sợi

Công nghệ sợi

Công nghệ sợi

Ngành

Công nghệ sợi

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
8.7
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
7.7
Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
8.7
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
7.7

Giới thiệu

Địa điểm