Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

   Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
   Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
   Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
   Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   27 khóa học

   Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật nhiệt

   Công nghệ kỹ thuật nhiệt
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật nhiệt
   1 tháng

   Kỹ thuật phục hình răng

   Kỹ thuật phục hình răng
   1 tháng
   Kỹ thuật phục hình răng
   1 tháng

   Công nghệ chế tạo máy

   Công nghệ chế tạo máy
   1 tháng
   Công nghệ chế tạo máy
   1 tháng

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Công nghệ Vật liệu

   Công nghệ vật liệu
   1 tháng
   Công nghệ vật liệu
   1 tháng

   Quản trị marketing

   Marketing
   1 tháng
   Marketing
   1 tháng

   Quan hệ công chúng

   Quan hệ công chúng
   1 tháng
   Quan hệ công chúng
   1 tháng

   Văn thư hành chính

   Văn thư hành chính
   1 tháng
   Văn thư hành chính
   1 tháng

   Thương mại điện tử

   Thương mại điện tử
   1 tháng
   Thương mại điện tử
   1 tháng

   Cao đẳng Hộ sinh

   Hộ sinh
   1 tháng
   Hộ sinh
   1 tháng

   Điện công nghiệp

   Điện công nghiệp
   1 tháng
   Điện công nghiệp
   1 tháng

   Quản trị du lịch

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng

   Công nghệ Ô Tô

   Công nghệ ô tô
   1 tháng
   Công nghệ ô tô
   1 tháng

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   1 tháng
   Điều dưỡng
   1 tháng

   Tiếng Nhật

   Tiếng Nhật
   1 tháng
   Tiếng Nhật
   1 tháng

   Tiếng Anh

   Tiếng Anh
   1 tháng
   Tiếng Anh
   1 tháng

   Tiếng Hoa

   Tiếng Trung Quốc
   1 tháng
   Tiếng Trung Quốc
   1 tháng

   Tiếng Hàn

   Tiếng Hàn Quốc
   1 tháng
   Tiếng Hàn Quốc
   1 tháng

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật Điện tử,Truyền thông

   Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
   1 tháng

   Công nghệ điều khiển và tự động hóa

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật Môi trường

   Công nghệ kỹ thuật môi trường
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật môi trường
   1 tháng

   Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

   Quản trị khách sạn
   1 tháng
   Quản trị khách sạn
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Địa điểm