Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 128 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Có kiến thức cơ bản và khả năng thực hành về công nghệ kỹ thuật điện - điện tử;

- Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc;

- Có kiến thức về ngoại ngữ, tin học

Về kỹ năng

- Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khỏe để đảm bảo công việc;

- Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện - điện tử;

- Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện - điện tử và chuyên giao công nghệ;

- Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiến cho dây chuyền công nghệ;

- Có khả năng tham gia thiết kế tô chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện - điện tử;

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các Nhà máy điện, Công ty truyền tải, Công ty Lưới điện Cao thế, Công ty Điện lực, nhà máy xí nghiệp, cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.

Nguồn: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
1 tháng

Thời gian đào tạo: 03 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức

+ Kiến thức về ngoại ngữ, tin học để có thể tự học tập nâng cao trình độ, qua đó tiếp thu được các kiến thức về khoa học, công nghệ mới qua sách báo và Internet;

+ Vận dụng các kiến thức về Linh kiện điện tử, Điện kỹ thuật, Kỹ thuật mạch điện tử, Lý thuyết mạch, Kỹ thuật xung số, Kỹ thuật vi xử lú, vi điều khiển, Cơ sở truyền dẫn số...; cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị điện tử và viễn thông để quản lý vận hành và sửa chữa các thiết bị điện-điện tử và hệ thống viễn thông.

+ Hiểu dược cách tổ chức quản lý sản xuất, các vấn đề về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

+ Hiểu được phân loại, đặc điểm, tiêu chuẩn kỹ thuật, cách thức truyền dẫn, thu phát, các thiết bị chính trong hệ thống viễn thông.

Kỹ năng

+ Có thể sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, sử dụng được một số phần mềm chuyên ngành, các ứng dụng phục vụ quản lý và tổ chức sản xuất;

+ Thực hiện được nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống viễn thông;+ .

Cơ hội nghề nghiệp

Làm những công việc có liên quan đến ngành nghề hoặc làm nhân viên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ các thiết bị điện-điện tử của nhà máy, thiết bị viễn thông của hệ thống viễn thông; tổ chức thi công lắp đặt mạng ngoại vi bằng cáp kim loại hoặc cáp quang

Nguồn: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm