Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

2 đánh giá
7.0
Khá
2 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Tự động hóa công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tự động hóa công nghiệp

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Ngành

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp
 

Giới thiệu

Địa điểm